Pnömoni de Hangi Skorlama Sistemini Kullanmalıyım?

Pnömoni de Hangi Skorlama Sistemini Kullanmalıyım?

- Bölüm: Dahili Aciller
5530
Pnömoni de Hangi Skorlama Sistemini Kullanmalıyım? için yorumlar kapalı
Pnomoni

Günümüzde kullanılan pnömoni skorlama sistemleri

 • CURB-65
 • PSI (Pneumonia severity index)
 • TTSPSC 2009 Türk Toraks Derneği Pnömoni Ağırlık gruplandırması
  • PORT pneumonia outcome research trial
  •  BTS British Thoracic Society
  • A-DROP
  •  SOAR

CURB-65 : Mortalite riski yüksek hastaları ayırt etmek için tanımlanmış bir puanlama sistemi olup, birinci basamakta bile kolaylıkla uygulanabilir(Tablo-1).pnomoni-skor

Tablo1   CURB-65 Skorlaması
1- Confusion(konfüzyon)
2- Urea(üre) >42.8 mg/dl (BUN ölçülüyorsa >20mg/dl)
 3- Respiratory rate (Solunum sayısı)≥30/dk
 4- Blood pressure (Kan basıncı)(sistolik<90 mmhg veya diyastolik≤60 mmhg)
 5- Yaş≥65 yıl
*Her bir ölçütün varlığı 1 puan olarak hesaplanır
 • 0 ve 1 ayaktan tedavi
 • ≥2 yatarak tedavi

PSI indeksi : Gereksiz hastane yatışlarını önlemeyi amaçlayan bir skorlamadır . Ancak birçok laboratuvar ölçümü gerektirmektedir(Tablo-2). [

Tablo2 PSI(Pneumonia Severity Index)(Pnömoni Ağırlık Skoru)
ÖLÇÜT PUAN ÖLÇÜT PUAN
Yaş Vital Bulgular
Erkek Yıl  Mental bozukluk 20
 Kadın Yıl -10  SS≥30 /dk 20
Huzurevinde kalmak 10  Sistolik TA<90mmhg 20
Komorbidite  Isı<35°C veya ≥40°C 15
 Tümör varlığı 30   Kalp hızı ≥125 /dk 10
 Kc hastalığı 20 Akciğer radyogramı
 KKY 10  Plevral efüzyon 10
 KVH-SVH 10 Oksijenasyon
 Böbrek hastalığı 10  Arter ph<7.35 30
Lab. bulguları  Pa02<60mmhg 10
 BUN ≥30 mg/dl 20  S02<%90 10
 Na<130 mg/dl 20
            Glukoz≥250mg/dl 10
 Htc< %30 10
Evreleme: Evre I: Yaş<50 ve kanser, KKY, KVH-SVH, KC ve böbrek hastalığı yok; Evre II: <70 puan; Evre III: 71-90 puan; Evre IV: 91-130 puan; Evre V: >130 puan

Le Infezioni in Medicina, n. 2, 103-110, 2013 dergisinde yayınlanan makalede pnömoni hastalarında hastaneye yatış ve  psı, curb-65  kriterleri arasındaki uyum ve bunların  hastanede kalış süreleri ve mortaliteyi tahmin etme oranları kaşılaştırılmış . Çıkan sonuç yatış için aralarında uyum bulunmamakla birlikte  curb 65≥2  psı ≥ 3 üstünde mortalitenin anlamlı arttığı görülmüştür.

Evsiz , bakım ihtiyacı olan tüm hastalarda yatış için sosyal endikasyon unutulmamalıdır…

Tablo 3. Yoğun bakım ünitesine yatırılma ölçütleri
Major
        İnvazif mekanik ventilasyon desteği
        Vazopressör gerektiren septik şok
Minör
        Solunum sayısı ≥30/dk
        PaO2/FIO2≤250
        Akciğer radyogramında multilober infiltratlar
        Konfüzyon/dezoryantasyon
        Üremi(BUN≥20mg/dl
        Lökopeni(lökosit<4000/mm³
        Trombositopeni(trombosit<100000/mm³)
        Hipotermi(<36°C)
        Yoğun sıvı yüklemesi gerektiren hipotansiyon
 *tek major veya en az üç minör ölçütün var olması koşulu aranmalıdır.
KAYNAKLAR:
  1. Tintinalli Emergency Medicine
  2. 
   
 1. Le Infezioni in Medicina, n. 2, 103-110, 2013 Correspondence between hospital admission and the pneumonia severity index (PSI), CURB-65 criteria and comparison of their predictive value in mortality and hospital stay