Torsade de Pointes Nedir ?

Torsade de Pointes Nedir ?

- Bölüm: Kardiyak Aciller
3931
Torsade de Pointes Nedir ? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Torsade de Pointes

Torsades de Pointes ventriküler taşikardinin pek sık rastlanmayan bir türüdür, QT aralığı uzamasına sebep olabilir.
litaretürel olarak aşağı ve yukarı düzenli ventriküler komplekslerin dalgalanma hareketi torsades de pointes işaret eder. QRS morfolojisi gibi atım hızıda sürekli değişebilir.
Ritim bozukluğuna sebep olan mekanizma potasyum kanallarına bağlı tip 3 potasyum kanal aksiyon potansiyelinde gecikmedir.  Depolarizasyonda ki bu gecikme aksiyon potansiyelinde yeniden giriş noktaları ortaya çıkmasına sebep olur bu durum R on T fenomeni olarak isimlendirilir. Erken ventriküler atımın başlangıcı (R veya Q) bir önceki atımın T dalgasının tepe noktasında veya inen kolunda oluşuyorsa bu duruma R on T adı verilir. Ventriküler repolarizasyonun bu döneminde myokard diğer uyarılara karşı hassastır. Bu ritim kendi kendine sonlansa da ventriküler fibrilasyona ilerleye.
kpmpuse
R on T Fenomeni
 
Points  Torsades neden olabilecek durumları için Mnemonik ;POINTES:
Phenothiazines
Other medications (tricyclic antidepressants)
Intrakranial kanama
Nedeni bilinmeyen sebepler (idiopathic)
Tip I anti-aritmekler (quinidin, procainamid, dispiramid)
Elektrolik bozukluğu
Sendrom Uzun QT (Long QT Syndrome)
Bunlar Torsades de Pointes tanısı koymakta önemdir, çünkü ventriküler taşikardinin diğer formlarından ayrım yapmak çok güç olabilir, örneğin tip 1A anti-aritmik maddeleri kullananlar da ventriküler taşikardi oluşabilir.

Hasta Yönetimi:

Torsades de Pointes’li hastaların potasyum kalsiyum ve magnezyum seviyeleri istenmeli ile EKG monitorizasyonu yapılmalıdır. çünkü bu hastalar stabil değildir, acil tedavi ihtiyacı olabilir. Olası aksiyon potansiyeli süresini azaltmaya yönelik tedaviler; magnezyum sülfat, hipokalemi tedavisi, beta bloker verilmesi ve pace takılması olabilir. Hemen nüks sınırlamak için, tüm QT uzatan ilaçlar çekilme için önemlidir. QT uzatan ilaçların bırakılmasında bu çok önemlidir.
Bu hastaların klinik seyri onların kalp tarih, yaş, cinsiyet ve genotipe bağlıdır
 

Kaynaklar
  1. Dubin, D. Rapid Interpretation of EKG. Cover Publishing; 2000.
  2. Stead LG; Stead MS; Kaufman MS. First Aid for the Emergency Medicine Clerkship. New York, NY: McGraw-Hill Medical Publishing Division; 2002.
  3. Long QT syndrome and short QT syndrome. Prog Cardiovasc Dis. 2008 Nov-Dec;51(3):264-78.