Sedo-Analjezi

Sedo-Analjezi

- Bölüm: Resusitasyon
3174
Sedo-Analjezi için yorumlar kapalı

Sedo – Analjezi ilaçları

Narkotik ilaçlar; Fentanyl, Morfin, Meperidin

Benzodiazepinler; Midazolam, Diazepam

Barbitüratlar; Thiopenthal, Methohexital

Önerilen Kombinasyonlar;

 • Midazolam + Fentanil
 • Midazolam + Meperidin
 • Midazolam + Morfin
 • Midazolam + Ketamin
 • Propofol + Fentanil
 • Tiopental + Fentanil
 • Etomidat + Fentanil

Sedatif indüksiyon Ajanı ilaçların Dozları

 • Thiopental ( 3- 5 mg/kg)
 • Midazolam (0,1-0,3 mg/kg)
 • Etomidate (0,3 mg/kg)
 • Fentanyl (2-10 ug/kg)
 • Ketamine (1-2 mg/kg)
 • Propofol (0,5-1,5 mg/kg)
 • Methohexital (1 mg/kg)
 • Haloperidol ( 5-mg aliquots)
 • Droperidol ( 2,5- mg aliquots)
 • Lidokain 1.5 mg/kg
 • Siksinilkolin 1-1,5 mg/kg
 • Verakuryum 0.1-0.2 mg/kg
 • Rokuronyum 0.06-0.12 mg/kg
 • Meperiden 1 mg/kg
 • Morfin: 0.1 mg/kg
 • Flumazenil: 0.2 mg max 2mg
 • Nalorfin 0.4 mg max 2mgilac-pentotal