Sağ Dal Bloğu

Sağ Dal Bloğu

- Bölüm: Kardiyak Aciller
4494
Sağ Dal Bloğu için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Sağ Dal Bloğu; Doğumsal olarak yada toplumun %10’unda tamamen normal olarak görülebilir. Ama iskemik kalp hastalıkları, hipertansiyon, myokardit, pulmoner emboli, romatizmal kalp hastalıkları, kardiomyopati ve perikarditte de görülebilir.
sag dal blogu (2)

Sağ dal bloğu kriterleri;

  • QRS’in süresi 0.12 sn’den uzundur
  • V1’de ve sıklıkla V2 derivasyonunda da ikinci bir R dalgası izlenir (RSR’ paterni)
  • Genellikle DI, aVL, V5 ve V6 derivasyonlarında derin S dalgası görülür.
  • Sağ prekordiyal derivasyonlarda ST segment, T dalga değişiklikleri olabilir.

sag dal blogu