Resüsitasyon Kılavuzundaki Önemli Değişiklikler 2010

Resüsitasyon Kılavuzundaki Önemli Değişiklikler 2010

- Bölüm: Resusitasyon
1510
Resüsitasyon Kılavuzundaki Önemli Değişiklikler 2010 için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Erişkin Temel Yaşam Desteği

• Bilincin olmaması ve solunum durması veya anormal solunumda temel yaşam desteği başlatılır.

• Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon (KPR), esnesında göğüs en az 5 cm çökmeli ve eski konumuına gelmesine izin verilmelidir.

• Kompresyon hızı en az 100/dak en fazla 120/dak olmalıdır.

İleri Yaşam Desteği

• KPR başlandıktan sonra defibrilator / monitor bağlanınca ritim analizi yapılacak

• Şoklanabilir ritim varsa defibrilator kaşıları kaldırılmadan Şarz edilecek bu esnada KPR devam edilecek zaman kaybı en az olacak şekilde.

• Şok verildikten sonra beklenmeden(<2sn) göğüs komresyonuna devam edilecek.

• Endotrekeal tüp ile ilaç verilmesi önerilmiyor.

• Eğeri İV yol acılamıyorsa İO yol acılmalı tüm ilaçlar buradan verilebilir. – VF/VT devam ediyorsa 2. Şoktan sonra Adrenalin 3-5 dakikada bir verilmeli, 3. şoktan sonra Amiodaron 300 mg verilir gerekirse 150 mg’lık doz daha sonraki bir döngü sırasında tekrarlanmalı

• Asistoli/NEA: adrenalin 1 mg, damar yolu sağlandıktan hemen sonra ve göğüs kompresyonu sırasında verilmeli ve her 3-5 dk’da bir tekrarlanmalı

• Asistoli/NEA: artık, rutin atropin uygulaması önerilmiyor

• Erken intübasyon çok gerekli değil, kaliteli ve etkili göğüs kompresyonları daha önemli

• Hem BVM, hem de entübasyon ile ventile edilerken kapnograf kullanılmalı: -Trakeal tüp yerini doğrulamak ve sürekli gözlemek -CPR kalitesini sürekli izlemek -Spontan Dolaşımın erken dönemde belirlemek -Spontan Dolaşımın sağlandıktan sonra, aşırı oksijen uygulaması zarar verici olabilir – Arteriyal oksijen satürasyonu (SaO2 / SpO2) izlenebilir hale geldikten sonra oksijen verilecek -Oksijen satürasyon %94-98 oranında olacak şekilde verilmeli.

• Spontan Dolaşımın sağlandıktan sonra, kan glukozu mutlaka kontrol edilmeli: -Kan glukoz düzeyi 180 mg/dl ise tedavi edilmeli -Ancak hipoglisemiden kaçınılmalı

Spontan Dolaşımın sağlandıktan sonra, vücut ısısı mutlaka kontrol edilmeli: – Arrest-sonrası yüksek ateş ( 37.6C) mutlaka kontrol altına alınmalı ve hastaya terapötik hipotermi uygulanmasına başlanmalı (12-24 saat süreyle 32-34C)

Spontan Dolaşımın sağlandıktan sonra, hastada ortaya çıkabilecek nöbetler kontrol altına alınmalı: -Benzodiazepinler (Diazem) kullanılabilir

• Spontan Dolaşımın sağlandıktan sonra, hastalar (komatöz durumdakiler de dahil olmak üzere), PKG yapılabilecek uygun hastaneye nakledilmeli

Akut Koroner Sendrom

• Öykü, klinik muayeneler, biyomarkerler, EKG kriterleri ve risk skorları, hastaneden güvenli bir şekilde taburcu olabilecek hastaların belirlenmesi açısından güvenli değildir

• Nitratlar, tanısal amaçlarla kullanılmamalı Non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID) kullanılmamalı

• Oksijen desteği, yalnızca hipoksemisi, nefes darlığı veya pulmoner konjesyonu olan hastalarda kullanılmalı (hiperoksemi, komlike olmamış infarktüste zararlı olabilir)

• Asetil salisilik asit (ASA), kurtarma merkezinin yardımı ile veya yardımı olmadan, artık hasta yakını tarafından serbestçe uygulanabilir

• Anjiyografi/PKG öncesinde, GpIIb/IIIa inhibitörlerinin uygulanması önerilmiyor

• Beta-bloker kullanımı daha da kısıtlandı: – Taşiaritmi varlığında kullanılabilir – Aksi takdirde, yalnızca hasta stabil hale getirildikten sonra, düşük dozlarda kullanılabilir

• Proflaktik olarak, anti-aritmiklerin, statinlerin, ACE inhibitörlerinin veya ARB’lerin kullanımları ile ilgili bir değişiklik yok

STEMI’de Uygulanan Reperfüzyon Stratejisi Güncellendi: – Primer PKG, zamanında yapılmak şartıyla tercih edilen yöntem – Hasta naklinde, PKG’nin gecikmeden uygulanabileceği bir hastaneye öncelik verilebilir – Aşağıdaki faktörlere bağlı olarak, fibrinoliz ile kapı balon süresi arasında geçen, kabul edilebilir süre 45 dakika ile180 dakika arasında değişmektedir:

1- İnfarktüsün lokalizasyonu 2- Hastanın yaşı 3- Semptomların süresi

STEMI’de Uygulanan Reperfüzyon Stratejisi : • Eğer fibrinoliz başarısız olursa, ‘Kurtarıcı PKG’uygulanmalıdır

• Fibrinolizden hemen sonra uygulanacak bir PKG stratejisi önerilmemektedir

• Fibrinolizi başarılı olan fakat PKG-yapılamayan bir hastanede bulunan hastalar, anjiyografi ve PKG için uygun olan bir hastaneye nakledilmelidir

• PKG, en uygun olarak, fibrinoliz işleminden 6-12 saat sonra uygulanabilir)

• Anjiyografi ve eğer gerekliyse PKG, kardiyak arrest sonrası Spontan Dolaşımı sağlanan hastalarda uygulanabilir ve arrest sonrası standart protokolün bir parçası haline gelebilir