N-asetilsistein (Asist)

N-asetilsistein (Asist)

- Bölüm: İlaçlar
3427
4
@AYDIN SARIHAN

Müstahsarları:  asist, ACT, NAC, Astein, Bronpax, Cinetix, Acetylcystein

N-asetilsistein Endikasyonları:

 • Parasetamol zehirlenmesi
 • Sisplatine bağlı böbrek toksisitesi
 • Karbontetraklorür ve kloroform zehirlenmesi

Ağız yoluyla alındığında bulantı kusmaya neden olur. Kusmayı önlemek için ven içine metoklopramid (0,5-1 mg/kg) ya da ondansetron (0,15 mg/kg) verilir, kusma sürüyorsa N-Asetilsistein nazogastrik tüp yardımıyla verilir.
İntravenöz hızlı verilmesi yüzde ve boyunda kızarıklık, deri döküntüleri, hipotansiyon ve bronkospazma neden olur (Anaflaktoid reaksiyon). Dozun %3-4’lük seyreltilmiş çözeltiler biçiminde 60 dakikada verilmesi anaflaktoid reaksiyon olasılığını azaltır.
Gebelikte: Parasetamol zehirlenmesinde gebede kullanımı güvenlidir.

N-asetilsistein Etkileşimleri:

Aktif kömürün N-asetilsisteini bağladığı ve sistemik emilimini azaltabileceği düşünülmesine karşın bu durumun klinik yönden önemi kanıtlanmamıştır. Ayrıca idrarda ketonların yalancı pozitifliğine neden olur.

N-asetilsistein Uygulanışı:

Toksik dozda parasetamol alan ve/veya Rumack-Matthew nomogramına göre olası hepatotoksisite riski olan hastalara  N-asetilsistein verilmelidir. Parasetamol alındıktan sonra ilk 8-10 saat içinde verilmeye başlanırsa etkinliği en yüksektir. Bununla birlikte, parasetamol aldıktan 24 saat ya da daha daha fazla süre geçtikten sonra başvuran hastalara; ölçülebilen kan parasetamol düzeyi ya da biyokimyasal testlerlerle kanıtlanan hepatoktoksisite varsa NAS verilmelidir. Hasta ağız yoluyla  N-asetilsistein
verildikten sonraki 1 saat içinde kusmuşsa doz yinelenmelidir. Kusmayı önlemek için ven içine metoklopramid (0,5-1 mg/kg) ya da ondansetron (0,15 mg/kg) verilir, kusma sürüyorsa  N-asetilsistein nazogastrik tüp yardımıyla verilir.

Parasetamol Zehirlenmesinde N-asetilsistein Tedavisi

N-asetilsistein

N-asetilsistein Per-oral Dozu:

 • %5lik NAC solusyonundan 140 mg/kg yükleme
 • idame her 4 saatte bir 70 mg/kg 17 kez
 • Total doz 1330 mg/kg
 • Tedavi süresi:72 saatte

N-asetilsistein IV Dozu:(20 saatlik uygulama):

 • 150 mg/kg olacak şekilde 200 mL%5 dextroz 15 -60 dakikada
 • 50 mg/kg olacak şekilde 500 mL %5 dextroz içinde 4 saatte
 • 100 mg/kg olacak şekilde 1L %5 dextoz içinde 16 saatte
 • Tedavi süresi: 20 saat
 • total doz 300mg/kg

4 Comments

 1. Çağdaş Can

  Thank you, we are going to work harder.

 2. Çağdaş Can

  Nice comments motivate us, so many thanks.

 3. Çağdaş Can

  Thank you, we will strive to be better.

 4. Çağdaş Can

  Thank you for your feedback.

Yorumlara kapalı