Pelvis Kırıkları

Pelvis Kırıkları

- Bölüm: Ortopedik Aciller
3119
Pelvis Kırıkları için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Pelvis Kırıkları

Hikaye

 • Yaralanmanın mekanizması
 • Darbe nereden, nasıl, neyle?
 • Araç içi ise nerede oturuyordu?
 • Emniyet kemeri takılımıydı?
 • Hava yastığı var mıydı
 • Araçtan fırladı mı?
 • Araç dışı ise darbe nereden?
 • Ne çarptı?
 • Çarpanın hızı neydi?
 • FM:Anteroposterior ve bilateral kompresyon -Hassasiyet + pelviste instabilite = kırık -Kalça adduksiyonda instabil + kalça hareketleri ağrılı  » asetabular kırık Üretral yaralanma: -Rektal tuşede yüksek yerleşimli prostat -Skrotal hematoma -Uretral meada kan
 • -Vaginal kanama (kadında)

Pelvis Kırıkları Önemikalca-001

 1. Erişkinde genel mortalite %10
 2. Hipotansiyon varsa mortalite %50
 3. Açık kırık varsa mort. %30
 4. Komplikasyon sık
 5. Pelvis kanaması  (%50 ölüm nedeni)
 6. İç organ yaralanması
 7. Batın içi kanama
 8. Retroperitoneal kanama
 9. Enfeksiyon

Pelvis Kırık Bulguları

 • Destot sign;(İnguinal ligaman üzerinde, proksimal uylukta, perinede hematom)
 • Earle sign ;(RT’de kemik, kan, hematom)
 • Roux sign; (Trokanter major ile sim. pubis arasında ki mesafede fark)
 • Grey Turner sign; (Retroperitoneal kanamaya bağlı lateral ekimoz)
 • Alt ekstremitede nörovasküler defisit
 • Hematuri

pelvis-kırıgi

Pelvik Grafi Endikasyonları

 • GKS<14 , dezoriante
 • İntoksikasyon (alkol veya ilaç)
 • Hipotansiyon veya gros hematüri
 • Alt ekstremitede nörolojik defisit
 • Femur fraktürü
 • Pelvik kuşak, symphysis pubis veya iliak kanatta ağrı veya hassasiyet
 • Kasık veya suprapubik bölgede şişlik
 • Uyluk mediali,dış genitaller veya lumbosakral bölgede ağrı,şişlik,ekimoz
 • Pelvik instabilite
 • Kalça hareketleriyle ağrı

Kalça kırıklı çıkığı
Kalça kırıklı çıkığı