Metilen Mavisi

Metilen Mavisi

- Bölüm: İlaçlar
5235
Metilen Mavisi için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Farmasötik Şekiller :10 mg/mL metilen mavisi içeren ampuller bulunur.
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Ulusal Zehir Merkezinden sağlanabilir.

Endikasyonları:

 •  Methemoglobinemi (dispne, konfüzyonve göğüs ağrısı olanya da ölçülebiliyorsa methemoglobin düzeyi % 30’un üzerinde olan hastalar da kullanılır:

Kullanılmaması Gereken Durumlar:

 • Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği bilinen hastalarda hemoliz riski nedeniyle
 • Ciddi böbrek yetmezliği
 • Öyküde metilen mavisine aşırı duyarlılık
 • Siyanür zehirlenmesinde nitrite bağlı methemoglobinemi tedavisi


Yan Etkileri:

 • Karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma Hipotansiyon
 • Baş ağrısı, baş dönmesi ve sersemlik Aşırı terleme
 • Yüksek dozda (>7 mg/kg) methemoglobinemi, yenidoğanda 15 mg/kg’ın üzerinde hemoliz Uzun süreli uygulamada anemi Damar dışına kaçmasına bağlı lokal doku nekrozu
 • Salgıları ve mukozayı maviye boyadığından siyanozun klinik belirtileriyle karışıklık oluşturur.
 • Gebede kullanımının güvenliliği konusunda kesin kanıt yoktur. Ciddi bulguları olan gebede akut ve kısa süreli kullanılabilir.

 
•         Dikkat Edilecek Noktalar:

 • Ven içine verilirken diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır.
 • Ven içine 2 mg/kg metilen mavisi verilen hastalarda yanlış pozitif methemoglobin düzeyleri saptanabilir. Nabız oksimetre değerlerinde yanlışlıklara neden olabilir.

Veriliş ve Dozu:

İntravenöz:  yetişkin ve çocukta 1-2 mg/kg (% 1’lik çözeltiden 0,1-0,2 mL/kg) birkaç dakika içinde yavaş infüzyonla verildikten sonra 30-60 dakika içinde yinelenebilir. Ardışık iki doz uygulamasından sonra metilen mavisine yanıt yoksa tedavi kesilmeli ve glukoz 6 fosfat dehidrogenaz ya da methemoglobin redüktaz eksikliği düşünülmelidir. Dapsona maruz kalındığında 2-3 gün boyunca 6-8 saat arayla verilmelidir.