Mallet Parmağı

Mallet Parmağı

- Bölüm: Ortopedik Aciller
2721
Mallet Parmağı için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Mallet Parmağı ( Çekiç Parmak )

Mallet parmağı sıklıkla sporla ilişkili distal falanksa darbe aldığında  ortaya çıkar. Distal falanks bağlanma yerinden ekstansör tendonun kopmasıdır, sonrasında distal falanks fleksiyona karşı koyamaz.

Klinik Bulgular:

Distal interfalangial eklemde ağrı vardır ve distal falanksın fleksiyonda olduğu distalfalanksın sürekli fleksiyonda kaldığı klasik mallet parmağı deformitesi ortaya çıkar.

Radyoloji: Bazen distal falanksın dorsal yüzeyinde küçük bir avulsiyon kırığı görülebilir.mallet-parmak
Tedavi
Parmağı, distal interfalangeal eklemden hafif hiperekstansiyonda atelle. Bu düzeltme için hazır ticari ateller kullanılabilir. Atelleme en az 4-8 hafta gereklidir.

Çekiç parmak ateli

Takip: 3-4 gün içinde ortopedik poliklinik kontrolü önerilir.