Korneal yaralanmalar ve topikal anesteziklerin acil serviste kullanımı

Korneal yaralanmalar ve topikal anesteziklerin acil serviste kullanımı

- Bölüm: Travma
1537
Korneal yaralanmalar ve topikal anesteziklerin acil serviste kullanımı için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN
korneal abrazyon

Korneal yaralanmalar ve topikal anesteziklerin acil serviste kullanımı

Kornea yaralanmaları sıklıkla kornea epitelinin  minor travmalar, yabancı cisimler, kontak lensler ve flaş ışık yanıkları nedenli yaralanmalar sonucu oluşmaktadır. Korneal yaralanmalar genelde iyi seyirli yaralanmalar olup daha çok ağrı nedeniyle hasta konforunu bozarak iş gücü kaybına sebep olmaktadır.
Kornela yaralanmalarda  iyileşmeyi geciktirmesi nedeniyle yakın zamana kadar topikal anestezik maddelerin kullanımı önerilmemekteydi. Hatta topikal anestezik maddelerin uzun süre kullanımı görme kaybına yol açabileceğinden bahşedilmektedir. Ancak kısa vadede topikal anestezikler kullanımının toksik etkilere yol açabileceğine dair literatürde herhangi bir kanıt yoktur.

kornea

Topikal anestezikleri acil serviste kullanalım mı?

Topikal anesteziklerin iyileştirmeyi geciktirdiği ve görme kaybına sebep olabileceği pek çok çalışmada gösterilmiş olsa da bu çalışmalar genelde uzun süreli ve ilaç suistimali şeklinde aşırı kullanımının yer aldığı çalışmaladır. Kısa süreli veya tek doz için yeterince çalışma yoktur. Oral ağrı kesiciler hasta konforunun sağlanmasında etkili değildirler.
Kısa süreli topikal anesteziklerin kontrollü kullanımı ile ilgili  Swaminathan ve arkadaşlarının 2015 yılında yapmış oldukları çalışma da 72 saat topikal analjezik kullananların kullanmayanlara göre iyileşme ve komlikasyonlar açısından bir fark olmadığı gösterilmiştir. Bu bilgiler ışığında acil serviste ağrı tedavisi için topikal anesteziklerin kullanımının sakıncası yoktur. Ancak ilaç suistimalinin engelllenmesi için reçete edilmemelidir.
 
 
Kaynaklar

  1. Waldman N, Densie IK, Herbison P. Topical tetracaine used for 24 hours is safe and rated highly effective by patients for the treatment of pain caused by corneal abrasions: a double-blind, randomized clinical trial. Acad Emerg Med. 2014;21(4):374-82
  2. Swaminathan A, Otterness K, Milne K, Rezaie S. The Safety of Topical Anesthetics in the Treatment of Corneal Abrasions: A Review. J Emerg Med. 2015;49(5):810-5.
  3. Puls HA, Cabrera D, Murad MH, Erwin PJ, Bellolio MF. Safety and Effectiveness of Topical Anesthetics in Corneal Abrasions: Systematic Review and Meta-Analysis. J Emerg Med. 2015;49(5):816-24.
  4. Ball IM, Seabrook J, Desai N, Allen L, Anderson S. Dilute proparacaine for the management of acute corneal injuries in the emergency department. CJEM. 2010;12(5):389-96.