Herpes Simpleks Virüsü Enfeksiyonları

Herpes Simpleks Virüsü Enfeksiyonları

- Bölüm: Enfeksiyon Hastalıkları
2600
Herpes Simpleks Virüsü Enfeksiyonları için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN
uçuk

Uçuk Nedir, Nasıl Tedavi Edilir ?

Herpes Simpleks Virüsü (HSV) tekrarlayan oral ve genital uçuklarının en sık sebebidir. Gözde kerato konjonktivit, beyine ilerleme ile ensefalite kadar ilerleyebilir. Enfeksiyon temas yoluyla geçmektedir. Birincil lezyon iyileştikten sonra virüs ganglion dokusundaki duyu nöronları içersinde latent olarak kalır ve çeşitli uyaranlarla periyodik olarak alevlenerek lezyonlar ortaya çıkar.
Herpes Simpleks Virüsü tip 1 oral lezyonlarla ilişkili olma eğilimindedir .
Herpes Simpleks Virüsü tip 2 (HSV-2) genellikle genital lezyonlara neden olmakta ve cinsel ilişki ile bulaşmaktadır.
 

Birincil Herpes Simpleks Enfeksiyonu

Herpes Simpleks Virüsünün ilk klinik atağı genellikle en ciddi olanıdır. Hastaların ateşi, halsizlik ve eklem ağrıları olabilir. Enfeksiyon ilk olarak grup halindeki veziküllerle kendini gösterir ve daha sonra soyulma, erozyon veya eritemli zeminde şiş ve hassas ağrılı lezyonlar görülebilir. Genellikle Lokal ağrı ve bölgesel lenfadenopati izlenir.
Gingivostomatit HSV-1 enfeksiyonunun en sık bulgusudur; HSV-2 enfeksiyonu olan hastalar ise genellikle genital lezyonlarla (vulva, vajina, penis, anüs veya perine lezyonları) ile kendini belli eder. Genital herpesi olan hastalarda aseptik menenjit gelişebilir. Birincil hastalık genellikle 2-3 hafta içersinde kaybolur, fakat 6 hafta kadar uzun da sürebilir.

Tekrarlayan HSV Enfeksiyonu

Enfeksiyonun tekrarlaması sıktır ve ateş, ultraviyole ışığa maruz kalmak, sürtünme veya cinsel ilişki ile ilişkili travma, adet ve muhtemelen stres veya bitkinlikle tetiklenebilmektedir. Bazı hastalarda fokal kaşınma, ağrı veya sızı veziküllerin görülmesinden saatler veya günler önce ortaya çıkabilir. Veziküller genellikle bir kaç gün içersinde kendiliğinden patlar ve bir hafta içersinde nedbe dokusu bırakmaksızın iyileşir. Lezyonlar ıslak oldukça üzerlerinde virüs mevcuttur, lezyonlar tamamen kuruyuncaya ve iyileşinceye kadar hasta diğer insanlarla deri temasından kaçınmalıdır.
Tanı ;
Herpes simpleks enfeksiyonu için tanı kültür veya antijen belirlemesiyle kesinleştirilebilir.

Uçuk Tedavisi

Birincil Enfeksiyon

Antipiretikler veya analjezikler sistemik belirtilerin düzelmesine yardımcı olabilir. Birincil enfeksiyonu olan bütün hastalara

  • Asiklovir,
  • Famsiklovir
  • Valaksisiklovir

Ciddi düzeyde hasta olanlara 2-3 doza bölünmüş şekilde 15mg/kg/gün intravenöz asiklovir vermek amacıyla hastaneye yatırılmalıdır. Diğer hastalara günde 5 defa 7-10 gün boyunca 200 mg asiklovir; günde 2 defa 7-10 gün boyunca 1 g valaksisiklovir veya günde 3 defa 5-10 gün boyunca 250 mg famsiklovir verilir.
Antibiyotikler pürülan bir akıntı veya gram boyamada bakteriyel enfeksiyonu düşündürecek pozitiflik yoksa gerekli değildir. Birincil genital herpesi olan kadınlarda kandida vajiniti sıklıkla olmaktadır.

Tekrarlayan Enfeksiyonlar

Hastalar lezyonları ellememeli, kurcalamamalı ve diğer insanlarla ıslak veya aktif lezyonu olan tarafıyla temas etmekten kaçınmalıdır. Lezyonların ortaya çıktığı gün içersinde kullanılmaya başlanıldığı takdirde, 5 gün boyunca günde 2 defa 200 mg asiklovir, 5 gün boyunca günde iki defa 500 mg valaksisiklovir veya 5 gün boyunca günde 3 defa 125-250 mg famasiklovir iyileşme zamanını ve virüs dökülmesini azaltacaktır.
 
Ciddi ağrısı, sistemik bulguları ve komplikasyonu aseptik memenjit, nöropatik mesane olan birincil genital herpes olgularında hastaneye yatırma endikasyonu vardır. Özellikle bağışıklığı baskılanmış hızlı ilerleyen ve büyük lezyonu olan hastaların intravenöz tedavisi için hastaneye yatırılması gerekir.