Erken Repolarizasyon

Erken Repolarizasyon

- Bölüm: Kardiyak Aciller
3660
Erken Repolarizasyon için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Erken repolarizasyon toplumda sık gözlenen bir elektrokardiyografik bulgudur. EKG’de J noktası ve ST segmentinin izoelektrik çizgiye göre en az 1 mm (0.1mv) yükselmesi olarak tanımlanmaktadır. Uzun zamandır masum bir elektrokardiyografi bulgusu olarak kabul edilmekte olan erken repolarizasyon; iyi huylu anlamında gelen Benign Erken Repolarizasyon(BER) olarak isimlendiriliyordu. Son zamanlarda aritmojenik Brugada sendromuna olan benzerliklerinden dolayı yoğun bir şekilde araştırılmıştır. Ani kardiyak ölüm gözlenen kişilerde, inferolateral derivasyonlarda erken repolarizasyon sıklığının artmış olduğu ve erken repolarizasyonun tahmin edildiği kadar suçsuz olmadığını bildirilmiştir.
Erken repolarizasyonda görülen J noktasının izoelektrik çizgiye göre en az 1 mm (0.1mv) yükselme QRS dalgasının terminal kısmının geçişte yavaşlama nedeniyle yayvanlaşması veya çentiklenme (pozitif J dalgası) şeklinde olabilir. Erken repolarizasyondaki değişiklikler inferior (II, III, and aVF) ve lateral derivasyonlarda (I, aVL, ve V4-V6 ) daha belirgindir.

Fish Hook
Fish Hook
J dalgası;  QRS dalgasının ST segmentiyle birleştiği noktanın (J noktası) elevasyonuna denir ve 3 durumda gözlenebilir.
 

  1. Hipotermik J dalgası (Osborn dalgası);
  2. Non-hipotermik J dalgası (iskemi, hiperkalsemi, intoksikasyon);
  3. İdiopatik J dalgası ( Brugada sendromu ve erken repolarizasyonda)

İdiopatik J dalgasının yüksekliği aritmi öncesi en yüksek düzeyine ulaşmaktadır.
Erken repolarizasyonu olan bireylerde sinüs bradikardisi ve sinüs aritmisi sıklığı artmıştır. Hastaların yaklaşık %1-5’inde I.derece atriyoventriküler blok gözlenebilir.
Erken repolarizasyonda,

  • Eşlik eden R dalgası sağlıklı bireylere göre daha yüksektir,
  • QRS süresi ve QT aralığı daha uzundur,
  • Ayrıca U dalgasının görülme sıklığı artmıştır.

Bununla birlikte ER ile ilişkili ani kardiyak ölümü olan bireylerde ER bulunmayanlara göre daha fazla rekürren VF gözlendiği bildirilmiştir.
Referaslar
1. Haissaguerre M, Derval N, Sacher F, et al. Sudden cardiac arrest associated with early repolarization. N Engl J Med 2008;358:2016-2023.
2. Wellens HJ. Early repolarization revisited. N Engl J Med 2008;358:2063-2065.
3. Mehta M, Jain AC, Mehta A. Early repolarization. Clin Cardiol 1999;22:59-65.
4. Gussak I, Antzelevitch C. Early repolarization syndrome: clinical characteristics and possible cellular and ionic mechanisms. J Electrocardiol 2000;33:299-309