CHA2DS2VASC – CHADS2

CHA2DS2VASC – CHADS2

- Bölüm: Kardiyak Aciller
4419
CHA2DS2VASC – CHADS2 için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

CHA2DS2VASC Skoru

Atrial fibrilasyonlu hastalar bir tedavi planı seçiminin belirlenmesi amacıyla bir çok sınıflama sistemi geliştirilmiştir. En basit ve yaygın kullanılan risk değerlendirme şeması CHADS2 skorlama sistemiydi. Ancak yaygın kullanılan bu skorlama sistemi, birçok inme risk faktörünü içermemektedir. bu nedenle inme risk faktörlerini de içerecek şekilde genişletilmiş   CHADS2 skorlama sistemi geliştirilmiş  CHA2DS2-VASc skorlaması oluşturulmuştur.

Risk faktörü Puan
C Konjestif kalp yetmezliği , Sol ventrikül fonksiyon bozukluğu objektif kanıtlarıyla 1
H Hipertansiyon (İstirahat Kan basıncı > 140/90 mmHg en az 2 kez veya antihipertansif ilaç alıyorsa) 1
A2 Yaş (≥75 yıl) 2
D Diyabetes mellitus (Açlık kan şekeri > 125 mg/dL veya oral antidiyabetik/ insülin kullanımı) 1
S2 İnme/ TIA/ Sistemik emboli  (herhangi bir serebral iskemi öyküsü içerimesi) 2
V Vasküler hastalık (Eski MI, PAH, aortik plak) 1
A Yaş (65-74 arası) 1
Sc Cinsiyet kategorisi (Kadın cinsiyet yüksek risklidir) 1
CHA2DS2VASC skoru AF için Öneri
≥2       Yüksek risk Ağızdan antikoagulan
1          Orta risk Ağızdan antikoagulan veya aspirin (75-325 mg)
0      Düşük risk Aspirin (75-325 mg)  veya antitrombotik tedavisiz izlem
MI – miyokart enfarktüsü, PAH – Pulmoner Arteriyal Hipertansiyon, TIA – Geçici iskemik atak
 (Yaş; 0-1 veya 2 olacağından maksimum skor 9 olmaktadır.)
CHA2DS2VASC skoru

 
Her iki skor siteminde 0= Düşük risk, 1 = Orta risk, 2 ve üzeri = Yüksek stroke riskini işaret eder.
As shown in the diagram below, CHADS2-VASc classifies the same patient group into a higher risk category compared to CHADS2.
CHADS2-VASc sistemi, üçden fazla potansiyel değişkenlere sahipken kaçınılmaz bir şekilde yüksek risk grubunda daha fazla hasta sınıflandırır.
Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi yüksek risk kategorisinde CHADS2-Vasc,  CHADS2 ‘a göre fazla hasta bulundurur.
CHA2DS2VASC -CHADS2
 
Avrupa Kardiyoloji Derneğinin atrial fibrilasyon kılavuzu inme riskinin belirlenmesinde CHADS2 yerine CHA2DS2-VASc skorunu önermektedir.  Atrial fibrilasyon hastaları CHA2DS2-VASc skoru yıllık tromboemboli riski aşağıdaki tabloda verilmiştir.
 

CHA2DS2-VASc Skoru  Yıllık Stroke Riski %

0

0

1

1.3

2

2.2

3

3.2

4

4.0

5

6.7

6

9.8

7

9.6

8

12.5

9

15.2

 
 
Referanslar:

  1. Lip GY, Nieuwlaat R, Pisters R, Lane DA, Crijns HJ. Refining clinical risk stratification for predicting stroke and thromboembolism in atrial fibrillation using a novel risk factor-based approach: the euro heart survey on atrial fibrillation. Chest. 2010 Feb;137(2):263-72. PMID: 19762550.
  2. Olesen JB, Lip GY, Hansen ML, Hansen PR, Tolstrup JS, Lindhardsen J, Selmer C, Ahlehoff O, Olsen AM, Gislason GH, Torp-Pedersen C.Validation of risk stratification schemes for predicting stroke and thromboembolism in patients with atrial fibrillation: nationwide cohort study. BMJ. 2011 Jan 31;342:d124. PMID: 21282258.