Etilen Glikol Zehirlenmesi

Etilen Glikol Zehirlenmesi

- Bölüm: Toksikoloji
3895
Etilen Glikol Zehirlenmesi için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Etilen Glikol

Cam temizleyici çözeltiler ve antifriz içinde bulunur. Toksik Etki Mekanizması , etilen glikol asitik metabolitlerine dönüşerek toksik etkilerini gösterir.
• Oral alımdan sonra hızla emilir,  Akciğer ve deri yoluyla emilmez,• Alımdan 1-4 saat sonra kanda pik düzeye ulaşır. Yarı ömrü 3-5 saattir.
• Karaciğer ve böbrekte toksikmetabolitleri olan aldehit, glikolat, oksalat ve laktata dönüşür, Akciğer, kalp ve böbreklerde zehirlenmeye neden olur.
Toksik Miktarı : Etilen glikol Yetişkinde öldürücü miktar ortalama 100 mL (1,4 mL/kg) –2ml/kg letal dozdur. Fakat 240-2000 ml alıp yaşayanların mevcut olduğu bildirilmiştir.

 Belirti ve bulgular:

Evre I (0,5-12 saat): Bulantı, kusma, Glikol etanol zehirlenmesinde olduğu gibi (antifriz) geçici sarhoşluk ve öfori, merkezi sinir sistemi baskılanması, koma, hipotoni, hiporefleksi, konvülziyon
Evre II (12-24 saat): Taşikardi, takipne, hipertansiyon, hiperventilasyon, hipoksi, konjestif kalp yetmezliği, akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS)
Evre III (24-72 saat): Oligüri, hematüri, proteinüri, böbrek yetmezliği ve anüri

 Tedavi

• Tedavi metanol ile aynıdır. Geç başvuruda gastrik lavaj faydasızdır.• Hipokalsemi mevcutsa %10’luk 10 ml Ca glukonat
• 100 mg pridoksin ve 100 mg tiamin IV
• Hipomagnezemi mevcutsa Mg
• Ciddi asidoz varsa 1mEq/kg bikarbonat
Fomepizol,
Lökovorin,
Özgül Antidot ve İlaçlar: Havayolu, solunum, dolaşım durumu değerlendirilerek gerekliyse temel ve ileri yaşam desteği verilir. Koma, konvülsiyon ve hipoglisemi tedavi edilir.

Hemodiyaliz:

Aşağıdaki durumlardan her birinde hemodiyaliz yapılır:

 • Destekleyici tedaviye karşın derin metabolik asidoz (pH <7,15)
 • Böbrek yetmezliği
  • Metanol zehirlenmesinde göz bulguları ya da merkezi sinir sistemi işlev bozukluğu
 • Yoğun destek tedaviye karşın yaşamsal işlevlerin bozulması
  • Ölçülebiliyorsa serum metanol ya da etilen glikol düzeylerinin >20 mg/dL üzerinde olması.

Hemodiyaliz, metanol ya da etilen glikol düzeyleri saptanamayacak düzeye inene ya da metabolik asidoz düzelene (pH > 7,3) dek sürdürülür.
Nefrotoksisite ve Metabolik asidoz (pH <7,20) varsa; 1-2 mEq/kg sodyum bikarbonat ven içine bolus olarak verilir ve uygulama kan pH’sı 7,4-7,5 düzeyine yükselinceye dek yinelenir.
• Hikaye, klinik, labaratuar bulguları etilen glikol zehirlenmesini gösteriyor ise
• Ciddi semptom ve bulguları olan hastalar, asemptomatik olup alım hikayesi olan hastalar hastaneye yatırılıp tedavi edilmelidir.
Kaynaklar

 1. Editorial Staff: Methanol, Ethylene Glycol, Ethanol (Management/Treatment Protocol). In: Klasco RK (Ed): POISINDEX® System. Thomson Micromedex,Greenwood Village,Colorado(Vol 125, expires 9/2005).
 2. Ellenhorn MJ. Alcohols and Glycols. In: Ellenhorn MJ, Schonwald S, Ordog G, Wasserberger J, eds. Ellenhorn's Medical Toxicology, 2nd edition, Baltimore, Williams and Wilkins Publishing, 1997:1127-1165.
 3. BerkWA,HendersonWV. Alcohols. Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczyinski JS, ed. Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 6th edition,USA, McGraw-Hill; 2004:1064-1070.
 4. Barceloux DG, Bond GR, Krenzelok EP, Cooper H, Vale JA. American Academy of Clinical Toxicology Practice Guidelines on The Treatment of Methanol Poisoning. J Toxicol Clin Toxicol 2002;40(4):415-446.
 5. Sharma AN. Toxic Alcohols. In: Goldfrank LR, Flomenbaum NE, Lewin NA, Howland MA, Hoffmann RS and Nelson LS, eds. Goldfrank's Toxicologic Emergencies, 7th edition, NewYork, McGrawHill, 2002:980-990.
 6. Howland MA. Ethanol. In: Goldfrank LR, Flomenbaum NE, Lewin NA, Howland MA, Hoffmann RS and Nelson LS, eds. Goldfrank's Toxicologic Emergencies, 7th edition, NewYork, McGrawHill, 2002:995-998.