Beta Bloker (β-bloker) İlaçlar

Beta Bloker (β-bloker) İlaçlar

- Bölüm: İlaçlar
4228
Beta Bloker (β-bloker) İlaçlar için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

β-bloker İlaçlar

Metoprolole, Atenolol, Labetolol, Propranolol, Esmolol

Beta bloker endikasyonları 

Komplikasyonlar yokluğunda şüpheli miyokard infarktüsü ve kararsız angina olan tüm hastalar için verilir. Diğer antianginal ajanlar ile VF sıklığını azaltabilir . Fibrinolitik tedavi ile yardımcı bir ajan olarak yararlıdır. Fatal reinfarktüs ve tekrarlayan iskemi azaltabilir. Normal sinüs ritmine çevirmek için veya ventriküler yanıt (veya her ikisi) supraventriküler aritmi olarak (PSVT, atriyal fibrilasyon veya atriyal flutter) yavaş. β-blokerler, adenozin, diltiazem sonrasında ikinci basamak ajanlar ya da dijital türevidir. AMI hastalarda artmış kalp hızı, kan basıncı veya her ikisi ile miyokardiyal iskemi ve hasarı azaltmak için. Hemorajik ve akut iskemik inme deacil antihipertansif tedavi için kullanılır.
Uyarılar IV kalsiyum kanal ile eş zamanlı olarak intravenöz verapamil veya diltiazem gibi bloke edici ajanlar neden olabilir, şiddetli hipotansiyon yapabilir.

Metoprolole

•   İlk IV doz: 5 mg toplam 5 dakikalık aralıklarla yavaş IV 15 mg.
•   IV dozun takip Oral rejim: 25-50 mg BID için 24 saat, daha sonra artış 100 mg BID.

Atenolol

•   5 mg yavaş IV (üzerinde 5 dakika).
•   bekleyin 10 ikinci doz vermek, sonra dakika 5 mg yavaş IV (üzerinde 5 dakika).
•   içinde 10 dakika iyi tolere eğer başlayabilir 50 mg PO; sonra vermeye 50 günde iki kez mg PO.

Propranolol

  •  Toplam doz: 0.1 yavaş IV mg / kg, bölünmüş 3 eşit doz 2 – 3 dakikalık aralıklarla için. 1 mg / dak. aşılmamalı.
  • 2  dakika sonragerekirse tekrar .

Esmolol

  •   sürekli infüzyon 1 dakika boyunca0.5mg / kg 0,05 mg / kg, dakikada (maksimum: 0.3 dakika başına mg / kg).etkisine göre titre edilir.
  •   Esmolol kısa bir yarıömre sahiptir (2 ile 9 dakika).

Labetalol

•   10 mg labetalol IV   2 dakikaiçinde puse
•  her 10 dakikada  tekrarla maksimum doz 150 mg veya bolus başlangıç dozunda verin, sonra da 2 ile 8 mg / dk labetalol infüzyon başlanır.