Tiamin (B1 Vitamini)

Tiamin (B1 Vitamini)

- Bölüm: İlaçlar
3705
Tiamin (B1 Vitamini) için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Tiamin

Farmasötik Şekiller
İ.V. ya da kas içine uygulama için 12,5-250 mg/mL’lik ampul biçiminde ticari şekilleri vardır.
Kullanıldığı Durumlar

  • Acil servise başvuran bilinci kapalı hastalarda etiyoloji bilinmiyorsa glukoz ile birlikte
  • Wernicke-Korsakof Sendromu
  • Etilen glikol zehirlenmesinde glikolik asit atılımını artırmak amacıyla

Kullanılmaması Gereken Durumlar
Tiamin ve içerdiği koruyucu maddelere bilinen aşırı duyarlılık
Yan Etkiler

  • Ven içine hızlı infüzyonda, anaflaktoid reaksiyonlar, vazodilatasyon, güçsüzlük, yüz ve boyunda ödem
  • Beriberili hastalarda ani damar direnci artışına bağlı akut akciğer ödemiilac-icmek

Gebelikte Kullanımı
Gebede akut ve kısa süreli kullanımı güvenli değildir. Anaflaktik şok gelişebilir.
İlaç ve Laboratuvar Etkileşimleri

  • Kas gevşetici ilaçların etkisini artırabilir, ancak bunun klinik bulgulara yansıması bilinmemektedir.
  • Ürik asit düzeyi ve idrarda Erlich reaktifi ile ürobilinojen spot testini etkileyerek yanlış pozitif sonuç alınmasına neden olabilir.

Doz ve Veriliş Yolu
İ.v. ya da kas içine yetişkinde 100 mg, çocukta 50 mg verilir. Yanıt alınamazsa 8 saatte bir 50-100 mg tekrarlanır. Wernicke ensafalopatisinde ven içi ya da kas içine 50-100 mg/gün kişi normal diyetine dönünceye dek yinelenir. Akut Wernicke- Korsakof Sendromunda 12 saatte en çok 1 gram verilebilir.