Acil Serviste Kullanılan Antipsikotik İlaçlar

Acil Serviste Kullanılan Antipsikotik İlaçlar

- Bölüm: Psikiyatrik Aciller
1515
Acil Serviste Kullanılan Antipsikotik İlaçlar için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Antipsikotik İlaçlar

Haloperidol gibi yüksek güçlü antipsikotik ajanlar, acil serviste ajitasyon, şiddet ve akut psikozu tedavi etmekte kullanılırlar. Yüksek güçlü ajanlar, klorpromazin veya tioridazin gibi düşük güçlü ajanlardan daha az sedasyon, hipotansiyon ve antikolinerjik etki ile bağlantılıdır. Bununla birlikte, yüksek güçlü ajanlar, distonik reaksiyonlar ve ekstrapiramidal yan etkilerin daha yüksek insidansı ile ilişkilidir.
Haloperidol (norodol)
Ciddi şekilde ajite hastalar için intramusküler veya intravenöz yol tercih edilir. Haloperidolün, intravenöz verildiği zaman ekstrapiramidal etkileri veya distonik reaksiyon için daha az potansiyele sahip olduğu düşünülür. Bu ajanlar, benzodiazepinler gibi basit trankilizanlarla kombine edilebilirler. Ancak uzamış sedasyon bir risktir. Haloperidol de droperidol gibi , diğer birçok psikoaktif ajan gibi, QTc’yi uzatabilir, bu tür ilaç kullanımından önce uygun kardiyak monitörizasyon sağlanmalıdır. Aşırı dozda haloperidol alımı veya toksin maruziyeti olduğu zaman, kardiyak iletim gecikme potansiyeli için daha özel ilgi gösterilmelidir.
Diskinezi ortaya çıkarsa,
Tipik antipsikotiklerin herhangi bir toksik doz aşımı destekleyici bakım ile tedavi edilmelidir. Diskinezi, 25-50 mg. intravenöz veya intramüsküler difenhidramin veya 1-2 mg. intravenöz veya intramusküler benztropin ile tedavi edilir. Haloperidolün ajitasyon için alışıldık dozu, görünüşü doz aşımı veya toksik kökenli gibi durmayan hastada 5-10 mg. intravenöz veya intramüskülerdir. Haloperidolün  artan dozları artık uygun görülmemektedir. Etkileri 30 dakika içinde başlar ve 1-2 saatte pik yapar.