Ani Ölüm

Ani Ölüm

- Bölüm: Resusitasyon
1425
Ani Ölüm için yorumlar kapalı

Ani Kardiyak Ölüm

Kardiyak Arrest Hastalarının genel olarak Nörolojik olarak tam iyilik haliyle tabuculk oanlar %3-8’dir.
İlk ritim VT veya kalın VF ise

 • Tanıklı arrest ve erken müdahale edilirse—-HAYATTA KALIM %40-60
 • Farklıysa <%5
 • Hipoksi gibi nedene bağlı tanıklı asistolide neden hemen düzeltilirse hayatta kalım artar.

Hastane dışı VF de hayatta kalımı etkileyen faktörler

 • Tanıklı kollaps
 • Erken CPR
 • Erken defibrilasyon
 • Genç yaş
 • Altta yatan hastalıklar

Acil servise gelişte hayatta kalımı etkileyen faktörler

 • Desteksiz SKB > 90mmHg
 • Biliçsizlik ile spondan dolaşımın dönmesi arasındaki sürenin < 25dk.
 • Minimal nörolojik kaybın olması

ERKEN DEFİBRİLASYONDA HAYATTA KALIM

 • İlk 30-30sn %100
 • İlk 1-2 dak. %85-90
 • 5 dak. %50
 • 10 dak. Üzerinde <%50