Ani Ölüm

Ani Kardiyak Ölüm

Kardiyak Arrest Hastalarının genel olarak Nörolojik olarak tam iyilik haliyle tabuculk oanlar %3-8’dir.
İlk ritim VT veya kalın VF ise

Hastane dışı VF de hayatta kalımı etkileyen faktörler

Acil servise gelişte hayatta kalımı etkileyen faktörler

ERKEN DEFİBRİLASYONDA HAYATTA KALIM

Exit mobile version