Acil tıp tüyoları

acil tıp

Acil tıp

Popüler roman ve edebiyatın gelişmesinde öykü okuyucusunun beklediğini bulamaması ne kadar etkin? 

Belki de salt bir çıkar ilişkisi var her tip popüler sanatta!

Beğenilmek için üretilen maksatlı çaba gibi. Ne olursa olsun, eserin beğenilmesi ve kitleler tarafından tüketilmesi güzel bir şey. Demek ki ürün onu okuyandaki bazı değişkenleri yakalamış, hitap edebilmiş.

Yukarıda anlattığım durumun benzeri acil tıpta da var, mesela sık yapılan hatalar gibi. 

Popüler hatalar diyelim.

 

@aciltıp

Emergency medicine pearls

Dr Çağdaş Can, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Acil Tıp, Manisa

 

Exit mobile version