ACLS (AHA,ERC 2010)

ACLS (AHA,ERC 2010)

- Bölüm: Resusitasyon
2098
ACLS (AHA,ERC 2010) için yorumlar kapalı
Yenilikler
 
1) ABC değil CAB artık
2) Her durumda kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) öncelikli
3) Krikoid bası yok
4) Adenozin geniş QRS’e verilir
5) İntravenöz kronotrop eksternal pace kadar etkin
6) Atropin nabızsız elektriksel aktivite (NEA) ve asistoliye önerilmiyor ancak bradikardik insanlar atropini hak ediyor
7) End-tidal CO2 değeri en etkin resüsitasyon başarı belirteci
8) VF arrest mutlaka koroner anjiyografiye alınmalı
9) Kalp masajı hava yolundan etkin
10) Agonal solunumda da kalbe bastır
11) Resüsitasyonda hiperoksemiye dikkat
12) Genç ölümlerde kanalopati açısından genetik otopsi önerilmekte
13) Neonatal A-B-C değişmedi, kardiyak patoloji bilinmedikçe
14) Rutin endotrakeal aspirasyon önerilmiyor
15) Endotrakeal ilaç önerilmiyor
Bu Kaç
16) Aspirini hasta başı hemen ver
17) Donmaya bağlı ağrılarda non-steroidler ilk tercih
18) Yeni doğanda on dakikalık resüsitasyona yanıt yoksa kurtarışı sonlandır
19) Arrest sonrası kötü prognoz bayrakları: Median sinir potansiyeli alınamaması, korneal ve pupiller refleks yokluğu, status epileptikus halinde yaşam
20) Resüsitasyon sırası: Tanı-Aktive et-KPR-Defibrilasyon-ACLS- Arrest sonrası bakım
21) Ventilasyon KPR ile asenkron olacak
22) Look, listen, feel artık yok
23) İki dakikada bir kurtarıcıları değiştir
24) Pediatri, asfiksi, ilaç intoksikasyonları ve donma hadiselerinde havayolu önem kazanmakta
25) Balon zamanı doksan dakika, transport (ambulans-gaz ayak fleksiyon zamanı) otuz dakika
26) Akut koroner sendromda morfin mortaliteyi arttırıyor
27) Boğulmada ağız içinde yabancı cisim var mı diye bakma
28) Çocukta kardiyoversiyon ve defibrilasyon 2-9 J/kg enerji ile yan etkisiz, güvenli
29) Erişkinde defibrilatör padleri 8-12 cm olmalı
30) Asistol-VF ayrımı yapamıyorsan şoklama
Kurtar Beni
31) Kardiyoversiyon junctional taşikardi ve multifokal atriyal taşikardi için uygun değil
32) Asistoliye pace uygulama
33) Transkutan pace ile ilaç yaklaşımı arasında fark yok
34) Öksürük KPR’si işe yarar (elektrik veremeyeceksen hastayı öksürt, elektrik etkisi yapar)
35) Prekordiyal vuru uygulama
36) Oksijeni %100 uygulamak resüsitasyon başlangıcında önerilir, sonrasında kıs nemrutu
37) Göğüs kafesini yükseltmek için en az altı yüz mililitre tidal volüm gerek, çocuk bisikleti tekerleğini şişirecek kadar
38) Supraglotik havayolu iyi bir alternatif. Kurtarma aktivitesinin durdurulmasına, entübasyon becerisine gerek kalmaz
39) On saniye içinde entübasyon yapılmalı (resüsitasyon durma vakti) ancak damar içindeki oksijen altmış saniyeye kadar dokuları beslemeye devam eder, bunu bil
40) Pulmoner emboli, status astmatikus, pulmoner ödeme bağlı arrestlerde kapnograf işe yaramayabilir (karbondioksit çıkışı azalır da ondan)
41) Dakikada yirmi beş solutma venöz dönüşü azaltır. Önerilen altı-on iki
42) Şok sonrası nabız var mı diye bakma, iki dakika havalı-bastırış sonrası bak
43) Kurtarış esnasındaki fibrinolitiğin faydası kanıtlanamadı
44) Venöz oksijen satürasyonu<%30 ise kötü resüsitasyon yapmaktasın
45) İntravenöz ilaç uygulaması sonrası ekstremiteyi eleve et veya yirmi mililitre sıvı uygula
46) Santral venöz yol fibrinolitik uygulanan hastalarda rölatif kontraendike

Uçan External Defibrilatör
47) Kardiyak arrestte rutin kullanımı önerilmeyenler: Atropin, sodyum bikarbonat, kalsiyum, fibrinolitik, intravenöz sıvılar, pacing, prekordiyal vuru
48) Prokainamid pre-eksitasyonlarda kullanılabilir
49) Atropin<0.5 mg kalbi yavaşlatır
50) Tip 2 -3 blokları atropin ile tedavi etme

Mortal
51) Tanıklı arrest, hasta monitörize, defibrilatör yok, ventriküler taşikardi ise prekordiyal vuru yap
52) Brugada isoproterenola iyi niyetli yanıt verir, kullanıver
53) Hiperventilasyona özellikle hipotansif hastalarda dikkat et. Derinleştirir hipotansiyonu.
54) Norepinefrin sepsiste renal kan akımını arttırır
55) Metabolik asidoz vazodilatasyon yapar, tansiyon düşer
56) Göreceli adrenal yetmezlik post ölüm hastalarda sık görülür, stres yapma
 

Yazarlar: Dr. Çağdaş CAN, Dr. Aydın SARIHAN

LOGOXXL