Acil Servisin Hastaneye Yatırılan Hastaları (Mükemmel Hasta)

Acil Servisin Hastaneye Yatırılan Hastaları (Mükemmel Hasta)

- Bölüm: Dahili Aciller, Güncel
607
0

Hastayı tedavi için hastaneye yatırmak

Metin Tipi: kiT

‘Ruhun bedenini ödünç aldı’

CyberPunk

ÖnSöz

– Evsizim, parasızım, açım diyorsun öyle mi
– Doğru efendim
– Mükemmel hasta olmak istiyorsun o zaman
– Bu da doğru efendim

‘Mükemmel hasta kronikleri’

Bilginize
Yıllar birbirini kovaladı, adına zaman denildi, para bitcoin oldu sonra ülkeler yok oldu, her şey şirketleşti, takas başladı, insanlar giderek fakirleşti, evlerin yerine tabut kareler yapıldı, şehirler kalabalıklaştı, hiçbir yere sığılmadı, evsizler çoğaldı, sefalet aldı başını gitti, zengin güçlendi, yoksul süründü, yıllar demlendi, sadece sayılar değişmedi, içerik de sarmaşıklaştı, onlara kalacak yer bulmak gerekti, mükemmel hastalar üretildi, aslında sağlıklı olan ama hasta süsü verilenler yaratıldı, günlerce hastanede kalıyor, bakılıyor, olmayan hastalıkları tedavi ediliyor, sağlıklıymış gibi taburcu oluyorlardı, mükemmel hasta kurumları kuruldu, emekli doktorlar birliği (EDB) suyun başına oturdu, hastaneler kullanım amaçlarından saptırıldı, laboratuvarlara, radyolojiye EDB’nin adamları yerleştirildi, yatış garantilendi, hastaneler beş yıldızlı oteller gibiydi, gerçek hastalar kapıda beklerken mükemmel hastalara yatak bulunuyordu.
Servikal Radikülopati

Mükemmel hasta: Hangi hileyi mi kullandım, tabii ki doktoru çığırından çıkartmayı, zaten yorulmuş, tükenmiş sağlıkçıyı kavga ettirmek en kolayı, birkaç sert söz, biraz kaba kuvvet, tamam işte, hataya hazır bir klinisyen var karşında, bundan sonrasını emekli doktorlar birliği halletti, radyolojideki adamlarımız servikal herni görselini bilgisayara servis etti, bana da düşük kol kaldı.
 • Servikal radikülopatilerin %75’i cerrahisiz iyileşir.
 • Nonsteroidli parasetamol ilk basamak tedavidir.
 • RASKH‘ı unutma, Radyolojik Anormalliksiz Spinal Kord Hasarı, hani şu elini bir türlü sıkamayan, direkt grafi/BT’si normal olan, sonra MR’da kanala basılı servikal kırığı saptanan hastan vardı ya.
 • Servikal manyetik rezonanslar yüksek oranda yanlış pozitif görsel taşır, klinik esastır, sokaktaki vatandaşa MR çek, kimbilir kaç tanesinde diskopati çıkar, hepsini ameliyat etme.

 

 Gerçekte Olan

  Mükemmel Hasta
 Motor defisit yok  Sol kolda 3/5 güç kaybı tarifledi
 Refleks kaybı bulunmamakta  Triseps refleksinde yalancı (-)
 Duyusuzluk olmamakta

  El serçe parmakta hissizlik tarifi

Mükemmel Hasta Üretim Fabrikaları

Plevral Efüzyon

 Mükemmel Hasta: ”Diğer doktor senin için ne dedi biliyor musunu oynadım, bilirsiniz, hepsi tetikte bekler, bir doktorun en zayıf noktası diğer doktordur, birbirlerine düşen doktorlar kendi doğrularını kanıtlamak için hastaya yatış vermekte bir saniye bile gecikmedi.
 • Eksudatif plevral efüzyonlarda plevra protein/serum protein > 0.5, plevra LDH/serum LDH > 0.6, plevra LDH > 2/3 X serum LDH olarak sayılanır.
 • Tüp torakostomi gereken plevral efüzyon/parapnömonik efüzyonlar için ampiyem, gram (+) ajan, glukoz < 60 mg/dL, pH < 7.10 veya lokulasyon gerekir.
 • Plevradaki sıvının en sık sebebi konjestif kalp yetmezliği iken bilateral transudatif efüzyonlarda diürez esastır.
 • Atravmatik kanlı plevral efüzyondan malignansi, pulmoner emboli, enfarkt ve tüberküloz sorumlu.

 Gerçekte Olan

  Mükemmel Hasta
 Nefesi açık  Solunum sayısını abarttı
 Efüzyon falan yok  Radyoloji efüzyon yarattı, laboratuvar pH’ı ile oynadı
 Kalp pili benzeri cihazlar ile oskültasyon sesleri bastırıldı

 Toraks BT’deki elle çizilmiş lokule sıvıya tüp torakostomi yapıldı

Emekli Doktorlar Birliği Senatosu Mükemmel Hasta Politikasını Belirlerken

Glenohumeral Eklem Çıkığı

 Mükemmel Hasta: Tabii ki semptomlarımı sonsuzlaştırdım, tedaviye yanıtı bilerek bastırdım, ilaç yan etkilerini parlattım, sabaha karşı acile başvurdum, klinisyeni en zayıf anında yakaladım. Sonsuzluğa varan yakınmalarımın içinde boğuldu, konsültanlardan medet umdu, yatışım kendiliğinden oluştu.
 • Glenohumeral eklem (omuz) %90 oranında anteriora çıkar.
 • El abduksiyon/eksternal rotasyonda ise omuz anteriora, adduksiyon/internal rotasyonda ise posteriora çıkmıştır.
 • Aksiller siniri yaralı omuz yuvasına yerleşse bile hareketten fakir kalır.
 • Yirmi yaşından önce omuzu çıkanların %80’inde yeniden çıkış görülür, ilk çıkış > 40 yaş ise bu oran %10-15’e düşer.
 • Epilepsi, elektrik çarpması gibi garip mekanizmalar sonucu omuz/omuzlar çıkabilir, bu tip çıkıklar genellikle posteriora olur.

 Gerçekte Olan

  Mükemmel Hasta
 Omuz çıkık değil  Özel antremanlar ile apolet belirtisi oluşturuldu
 Midazolam ile uyudum dedi  Sedasyonla uyumadı, hilesinin kontrolünü bırakmadı, flumazenil içeren sigara içme alışkanlığı var
 Omuz hareketleri normal

 Humerusunu bilinçli olarak abduksiyona getirmedi, aksiller sinirim kesildiyi tiyatroladı

Mükemmel Hasta Acil Doktoru Hakkında Bilgi Topluyor

Holo
Eugene C. Toy, MD, Andrew J. Rosenbaum. Perfect patient-no need to mention (Case Files/Internal Medicine and Orthopedic Surgery). Mc Graw Hill. LANGE 2013.
 

Dr Çağdaş Can, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Acil Tıp, Manisa

 

Cevap verin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.