Karışık Pizza

Karışık Pizza

- Bölüm: Kardiyak Aciller
1853
Karışık Pizza için yorumlar kapalı

‘Kusur ne kadar belirgin ise onu düzeltme yolundaki azimde o kadar büyüktür’

Schopenhauer

PFM - Avellino,Italy (2010 Italy prog)
Güzel Azim
 • Jones ve yalancısı: Ayağın 5. metatarsı mitolojideki Atlas’ın görevini görür. Vücudun tüm yükü o narin ve ince  kemik üzerinde toplanır. Bu nedenle ayak burkulmalarında ve travmalarında kırılma ihtimali içerir. Ancak unutulmaması gereken nokta Psödojones kırığının tedavisinin konservatif olduğu (hastanın eli tutulup gönlü alınır), Jones’un tedavisinin ise ortopedi konsültasyonu olduğudur.

Jones-fracture

 • Aort diseksiyonunda agresif tansiyon kontrolü yapılmaz: Aort diseksiyonu tanısı koyan çömez kıdemli o kadar sevinir ki hastaya tedavi vermeyi unutabilir. Labetelol (5 dk bir 20 mg boluslar halinde-max 300 mg) diseksiyon hastalarında monoterapi olarak kullanılabilir.
 •  Atriyal fibrilasyon (AF), multifokal atriyal taşikardi (MAT) ile karışır: EKG’de MAT ile AF görünümleri birbirine çok benzer. Antiaritmik ilaç uygulaması sonrası neden bu AF hastasının kalp hızı yavaşlamıyor sorusunun altında yatan cevap aslında hastanın MAT olduğudur. MAT yapan neden ortadan kaldırılmadan (pulmoner hastalık gibi) kalp hızı yavaşlamayacaktır.
 • Sistofiks nasıl takılır (Birdal iş başında): Acilde sistofiks takılmaz demeyin, izleyin.

 • Tip 1 ve Tip 2 Atriyoventriküler bloklar birbirine karıştırılır: Atriyoventriküler bloklar koroner damar patolojilerinin göstergeleri olabilir. Tip 1 blok genellikle iyi huylu nedenler sonucu saptanırken, Tip 2 blok gerçek koroner damar patolojilerinin belirtisi olabilir. Tip 1 blok (Wenckebach), PR mesafesinin giderek uzayıp R dalgası oluşmaması ile karakterize iken; Tip 2 blok (Mobitz Tip 2), PR mesafesinde progresif uzama olmadan R dalgası oluşmaması ile tanılanır. Bu fark önemlidir.
 • Göğüs ağrılı hastalarda geleneksel olmayan risk faktörleri sorgulanmaz: Akut koroner sendrom nedenleri içinde geleneksel risk faktörleri olduğu kadar döndüğünüzde köşede kalmış koroner damar tıkanıklığı ile seyreden ek hastalıklar da vardır. Renal yetmezlik, sistemik lupus eritematozus ve uzun süreli kortikosteroid kullanımı (en az 100 gün boyunca; > 30 mg/gün ) bunlardan birkaçı.
 • Göğüs ağrısının kardiyak olmayan nedenleri atlanabilir: Acil servis çömez kıdemlisi göğüs ağrıları için koroner damar patolojisi kökenli düşünme eğiliminde olacaktır. Ancak bu dedektör her zaman işe yaramayabilir. Göğüs ağrısı yapan aort diseksiyonu, pulmoner emboli, pnömotoraks, kardiak tamponad ve özofagus rüptürü ayırıcı tanılar içinde olmalıdır.
Kule
İlk Acil Tıp Okulu
 • Koroner anjiyografisi normal olan hastalarda akut koroner sendrom düşünmez: Bir yıl içinde yapılmış ve normal sonuçlanmış koroner anjiyografi veya altı ay içinde yapılmış efor testi negatifliği olan hasta kalp krizi geçiremez gibi düşünülür ancak bu yanlıştır. Tipik göğüs ağrısı olan ve ateroskleroz için risk içeren hastalıklar varlığında hastanın dün yapılmış normal koroner anjiyografisi veya negatif efor testi bile olsa bir anda anlamları erir gider, erir gider, erir gider, dirg rire, ieri edgr, derig irer…
 • İnferior MI’da sağ ventrikül görüntülenmez:  Hasta inferior MI dır, çok iyi. Peki nitrat başlayalım mı sorusuna sağ ventriküler (V3R,V4R) tutulumu dışlanmamış ise yanıt verilemez. Sağ ventrikül tutlumu var ise sıvı resüsitasyonu esas tedavi olacaktır.
 • Strain patern: Büyük sol ventrikülün apikal kısmında görülen göreceli iskeminin kronik bulgusudur, aciliyet taşımaz. Bir çeşit kalbin vatandaşlık numarası da diyebiliriz.
Strain 2
Sol Ventrikül Ziyanda
 • Pacemaker hastalarında EKG kafa karıştırır: Sağ ventrikülüne küpe takılmış hastaların EKG’si sol dal bloğu görüntüsü verir. Sol dal bloğu zemininde miyokard infarktüsü yorumlanması bilinmez ise kalp pili olan hastalarda akut koroner sendrom atlanabilir.
 • Akut konjestif kalp yetmezliğinde yüksek doz nitrogliserin uygulanmaz: Çömez kıdemli konjestif kalp yetmezliği hastasına nitrat uygulamayı bilir ancak genellikle düşük dozda uygular. İlaç titrasyonunu 100 µg/dk İV kadar yükseltebilir ve yükseltilmelidir.
 • Naloksan damlaları: Opiad zehirlenmelerinde naloksan tedavisi yapılmakta ancak damla damla mı, yoksa nasıl. Dostlarım opiat yarılanma ömrü (2 saat)  naloksandan (30 dk) daha uzun, bu nedenle opiat mağduru cumartesi gecesini fazla miktarda kırmızıya boyadıysa hasta monitörize bir şekilde hastaneye yatırılmalı ve naloksan infüzyonu (drip,drip,drip,drip…) başlanmalıdır.

 

Dr Çağdaş  Can, Elazığ Eğitim ve Araştırma  Hastanesi, Acil Tıp, Elazığ

D2