Unstabil anjina risk sınıflaması

Unstabil anjina risk sınıflaması

- Bölüm: Kardiyak Aciller
1801
Unstabil anjina risk sınıflaması için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Unstabil anjinada risk sınıflaması nasıl yapılır

ACC-AHA Klavuzu 2007

Özellik Yüksek olasılık Orta olasılık Düşük olasılık
Öykü Göğüs veya sol kol ağrısı Bilinen KAH, MI Göğüs veya sol kol ağrısı, DM, erkek, yaş>70 Diğer risk faktörlerinin olmadığı durumlarda olası iskemik semptomKokain kullanımı
FM Geçici MY üfürümü, hipotansiyon, terleme,pulmoner ödem, ral Extrakardiak vaskülerhastalık Palpasyonla ağrı
EKG Multipl prekordial Tinversiyonu, >1mm ST çökmesi Fiks Q dalgaları, 0.5-1mm ST çökmesi Normal EKG,R baskın derivasyonlarda T(-) veya <1mm ST çökmesi
Markırlar Artmış Troponinler, CK MB Normal Normal

Çok düşük riskli hastalarda Algoritma Annals Emerg Med 2006;47(1):1 İlk EKG normal ve Öyküde iskemik göğüs ağrısı Yok
1-Yaş<40 è Erken taburculuk planlanabilir.
2-Yaş ≥40 Düşük riskli ağrı karakteristiği ilk CK MB<3.0 mg/ml Erken taburculuk planlanabilir
3-İlk CK MB≥3.0 mg/ml EKG değişikliği yok veya 0-2 saatte CK MB veya Troponin artışı yok Erken taburculuk

Kimleri takip edelim?

 • Risk Grupları Geleneksel Risk faktörleri;Heart
 • Yaş
 • Erkek cinsiyet
 • Hipertansiyon
 • Diabet
 • Aile öyküsü
 • Şiddetli veya uzun süreli angina
 • Önceden MI, KAH öyküsü
 • Sol ventrikül disfonksiyonu veya KKY

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Yüksek Riskli AKS

ACC/AHA Kılavuzu -Uzamış/devam eden istirahat anginasıanginası(>20dk) -Dinamik ST depresyonu ≥0.5mm veya yeni dal bloğu -Yeni veya artan MY üfürümü -S3, yeni/artan raller veya akciğer ödemi – Hipotansiyon, bradikardi veya taşikardi -75 yaş üstü -Troponin>0.1>ng/ml -Tekrarlayan VT ESC Kılavuzu -Rekürren istirahat ağrısı -Dinamik STdepresyonu ≥1mm / geçicielevasyonu≥1mm -Erken post-Mİ angina -Yükselmiş TnT/I veya CK—MB -Gözlemde hemodinamik instabilite gösterenler -Major aritmi (VT veya VF)

Düşük Riskli AKS

ACC/AHA Kılavuzu Uzamamış yeni angina(<20 dk) veya şiddeti az (sınıf I-II) angina -Anginasırasında normal veya değişiklik olmayan EKG -Kardiyak enzimler normal ESC Kılavuzu -Gözlemde ağrı tekrarlamayan -ST değişikliği olmayan ancak negatif T dalgaları olan veya normal EKG -Kardiyak enzimleri başvuru ve tekrarında normal

NSTEMI Kötü Prognostik Belirtiler

 • İstirahat semptomlarının olması
 • Başlangıç olay sonrası ağrılı dönemlerin sıklığının artması
 • Taşikardi
 • Hipotansiyon
 • Kalp yetmezliği varlığı

4161