Siyanür Antidot Kiti

Siyanür Antidot Kiti

- Bölüm: Toksikoloji
2893
1
@AYDIN SARIHAN

Siyanür Antidot Kiti  Farmasötik Şekiller

Amil nitrit, sodyum nitrit ve sodyum tiyosülfattan oluşur.

 1. Amil nitrit : 0, 3 mL ampul. Her kitte 12 ampul
 2. Sodyum nitrit : 300 mg/10 mL enjeksiyonluk solüsyon. Her bir kitte 2 ampul
 3. Sodyum tiyosülfat : % 25’lik solüsyondan 50 mL şişe

Kullanıldığı Durumlar

 • Amil nitrit ve sodyum nitrit yalnızca belirti ve bulguları olan siyanür zehirlenmesinde kullanılmalıdır. Siyanür zehirlenmesinden kuşkulanılmıyorsa ampirik tedavi olarak kullanılmamalıdır. Sodyum tiyosülfat ise yangında duman solunmasına bağlı olası siyanür zehirlenmesinde ampirik olarak kullanılabilir.
 • Nitritler hidrojen sülfür zehirlenmesinde kullanılabilir.
 • Sodyum tiyosülfat nitroprussid infüzyonuna bağlı siyanür zehirlenmesini engellemek amacıyla profilaktik olarak kullanılabilir.

Kullanılmaması Gereken Durumlar

 • Nitritler, methemoglobinemi varlığında (> % 40), ciddi hipotansiyon varsa ve aynı anda karbonmonokside maruz kalmış hastalarda kullanılmamalıdır.
 • Sodyum tiyosülfatın kullanılmaması gereken durum yoktur.

Yan Etkiler

 • Baş ağrısı, yüz ve boyunda kızarıklık, baş dönmesi, bulantı, kusma, taşikardi, terleme (Bu bulgular siyanür zehirlenme bulgularıyla maskelenebilir.)
 • Ven içine hızlı uygulama hipotansiyona yol açabilir.

Gebelikte Kullanımı
Gebede kullanımının güvenliliği konusunda kesin kanıt yoktur. Ciddi bulguları olan
gebede akut ve kısa süreli kullanılabilir.
İlaç ve Laboratuvar Etkileşimleri

 • Alkol, vazodilatör ya da antihipertansif bir ilaç varlığında hipotansiyon derinleşebilir.
 • Metilen mavisi nitritler tarafından indüklenen methemoglobinemiyi tersine çevirip serbest siyanür iyonlarını artırabileceğinden siyanür toksisitesi gelişen bir hastaya verilmemelidir. Ciddi methemoglobinemi varlığında (> % 70) metilen mavisi uygulanması düşünülmelidir.

• Sodyum tiyosülfat ölçülen siyanür konsantrasyonunu yanlış olarak düşürebilir.
Doz ve Veriliş Yolu
Yetişkin:
Amil nitrit: 1 ya da 2 ampul bir gazlı bez ya da kumaşın içine kırılıp hastanın burnunun altına yerleştirilir, derin derin 30 saniye soluması sağlanır, 30 saniye aralıklarla yinelenir. Ven içine sodyum nitrit verilmeye başlanınca amil nitrit tedavisi kesilir.
Sodyum nitrit: intra venöz 300 mg’lık 10 mL’lik ampul (çocukta 0,15-0,33 mL/kg, en çok 10 mL), % 0,9’luk sodyum klorür ile 100 mL’ye seyreltildikten sonra en az 20 dakikalık bir sürede infüzyonla verilir. Hipotansiyon oluşabileceğinden kan basıncı sık aralıklarla izlenmelidir.
Sodyum tiyosülfat: Siyanür zehirlenmesinde ven içine yetişkinde 12,5 g (% 25’lik çözeltiden 50 mL), çocukta 400 mg/kg (% 25’lik çözeltiden 1,6 mL/kg, en çok 50 mL) 2,5-5 mL/dakika hızda verilir. Başlangıç dozunun yarısı 30-60 dakika sonra yinelenebilir. Nitroprussid infüzyonu sırasında ven içine nitroprussidin her mg’ı başına 10 mg sodyum tiyosülfat infüzyon çözeltisine eklenerek verilir.
 

Pediatrik Doz:

 • Amil nitrit 0,3 ml ampul buharı nefesle 30 saniye içeri çekilir. IV sodyum nitrit infüzyonunu hazırlanan kadar her dakika tekrarlanır.
 • Sodyum Nitrit: 6-8 ml/m2, maksimum: 10 mL
 • Sodyum tiyosülfat: 10 dakika içinde 7 g/m2 değerinde; maksimum 12.5 g
 • Gerekirse yarısı ilk dozda sodyum nitrit ve sodyum tiyosülfat infüzyonu tekrarlayın
   

1 Comment

 1. / Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Ayrıca kağıt ktlsaeii orta-iyi şeklindeki yorum ne yazık ki fclkemizin gere7eği. Gfczelim kitapları uygun olmayan boyut ve kalitede kağıtlara basarak maliyet uğruna ağır ve ktlsaeiiz hale getiriyoruz. Keşke Merck Manual gibi 40 gr kağıtlara basma imkanı olsa

Yorumlara kapalı