Prokainamid Nedir ?

Prokainamid Nedir ?

- Bölüm: İlaçlar
4774
Prokainamid Nedir ? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Prokainamid

Sınıf IIa anti aritmik ilaçtır. Aksiyon potansiyel süresini uzatarak sodyum kanalları üzerinden kalp otomatisiteyi baskılar.
Atrium ve ventriküler fibrilasyonları baskılar,ektopik ve reenteran aritmileri engeller.
PR, QT ve QRS sürelerinde uzamaya neden olur.
Doz: 20 mg / dk iv infüzyon (maksimum toplam doz: 17 mg / kg).
Etkisi 4-5 dk başlar ve  2.5-4.5 saat sürer

Endikasyonlar.

  • Wolff-Parkinson-White sendromu olsun olmasın Atriyal fibrilasyon, Flattter PSVT de kullanılabilir.
  • Stabil VF / VT, sol ventrikül fonksiyonu karunmuş geniş ventriküllü taşikardilerde kullanılabilir ancak uygulama süresi uzun olduğu için VT, VF de çok önerilmiyor.

Dikkat edilmesi gereken Durumlar:
•  Kardiyak ve renal fonksiyon bozukluğu mevcut ise,  infüzyonu 1-2 mg / dk ‘ya azaltır ve en yüksek toplam doz 12 mg / kg  verilir.
•    Yüksek dozda proaritmik, özelliktedir, bozulmuş sol ventrikül fonksiyonu olan hastalarda hipotansiyona neden olabilir.
Kontrendikasyonları:

  • AV- tam blok, 2-3. AV blok
  • Qt uzamış intervali varsa
  • Myestania Gravis hastaları

Procainamid tablet