Ön kol kırıkları

Ön kol kırıkları

- Bölüm: Ortopedik Aciller
88
0
@AYDIN SARIHAN

Ön kol kırıkları nelerdir ?

Önkol kırıkları farklı mekanizmalara ikincil ortaya çıkabilir fakat çoğunlukla direkt darbe ve el üzerine düşmelerde görülür.

Yaralanan ekstremitede radial, median ve ulnar sinir fonksiyonlarını dikkatli biçimde muayane etmek gerekir. Distal nabızların açıklığı ve tendon fonsiyonlarını değerlendirilir. Kompartman sendromu gelişmesinde her zaman şüphe edilmeli ve takip edilmelidir.

Ön kol kırıkları ve özel isimleri

  • Colles kırığı: Dorsal açılanmayla distal radiusun transvers kırığıdır.
  • Smith kırığı: Volare deplasmanla birlikte distal radiusun transvers kırığıdır.
  • Barton kırığı: Radius distalinin oblik, eklem içi kırığı ve beraberinde dorsal carpus subluksasyonuyla birlikte distal parçanın dorsale deplase olmasıdır .
  • Hutchinson (şoför) kırığı: Radius styloidinin eklem içi kırığıdır.
  • Monteggia kırığı: Radius başı çıkığıyla birlikte ulna kırığıdır.
  • Galeazzi kırığı: Distal radioulnar eklemle ilişkili çıkıkla birlikte radius 1/3 distal kırığıdır.
colles, barton, simith kırığı

Ön kol kırıklarında Tedavi

Nondeplase kırıklar genellikle sugar-tong (U-şeklinde) atelle (distal metakarplardan dirseğin etrafına uzanan volar ve dorsal atel) konservatif olarak tedavi edilir ve ortopedik izleme alınır.

Taburculuk ve takip

Deplase kırıklar uygun tedavi metodunun tespiti için ortopedi konsültasyonu (kapalya karşın açık) ve redüksiyon zamanlamasının belirlenmesini gerektirirler. Çocuklarda deplase önkol kırıkları ortopedist tarafından acil serviste görülmelidir.

  1. Ring D, Jupiter JB: Zilberfarb: Posteriyor dislocation of the elbow fractures of the radial head and coronoid. J Bone joint Surg Arm 2002;84-A(4): 547 (PMID:119406613)
  2. Smith RW. A Treatise on Fractures in the Vicinity of Joints, and on Certain Forms of Accidental and Congenital Dislocations, pp. 129-175. Dublin: Hodges and Smith.
  3. Thomas FB. Reduction of Smith’s Fracture. J Bone and Joint Surgery. Vol 39B, No 3, August 1957 pp 463-470

Cevap verin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.