Noradrenalin

Noradrenalin

- Bölüm: İlaçlar
6476
Noradrenalin için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

igne_ampul

Norepinefrin

Kuvvetli bir α-adrenerjik, daha düşük bir β-adrenerjik aktiviteye sahip olan norepinefrin, α-adrenerjik etkisiyle vazokonstrüksiyon yapar ve ortalama arteryel basınç yükselir. Norepinefrinin kronotropik aktivitesi azdır veya yoktur. Norepinefrin, oksijen debisi ve oksijen tüketimini arttırmasından dolayı septik olgularda tercih edilir. Vital organ kan akımını arttırdığı, koroner ve böbrek kan akımını arttırarak idrar atımını ve kreatinin klirensini arttırdığı gösterilmiştir. Norepinefrin+dopamin kombinasyonu volüm verilmesine dirençli septik hastalarda doku perfüzyonunu arttırabilir. Septik şoklu hastalarda norepinefrin böbrek perfüzyonunu iyileştirirken, bu etkiyi laktik asidoz bozabilir5.

Doz

Akut Hipotansiyon Başlangıç : 8-12 mcg / dk IV infüzyon ; etkilemek için titre Bakım: 2-4 mcg / dk IV infüzyon

Sepsis ve Septik Şok 0,01-3 mcg / kg / dak IV infüzyonu

Beta Engelleyici toksisite : Yaşa uygun kan basıncı ile titre edilmelidir.

Kalsiyum Kanal Engelleyici toksisite : Yaşa uygun kan basıncı ile titre edilmelidir.

Trisiklik Antidepresan toksisite  : Yaşa uygun kan basıncı ile titre edilmelidir.

infüzyon solüsyonu hazırlanması:

IV 4 mg Norepinefrin 1000 ml D5W içinde (4 mcg / ml), 40 ml / saat  ( ~ 3 mikrogram / ​​dk); doz, hastanın yanıtına göre titre edilebilir.

UYARILAR: Norepinefrin enjeksiyon sodyum metabisülfit, belli duyarlı kişilerde anaflaktik semptomlar ve hayatı tehdit eden veya daha az ciddi astım atakları gibi alerjik tipte reaksiyonlara neden olabilir sülfit içerir.
Norepinefrin kan hacmi replasman tedavisi tamamlanabilir kadar koroner ve serebral arter perfüzyon korumak için acil bir önlem olarak dışında kan hacmi açıklarından hipotansif olan hastalara verilmemelidir.
Vazokonstriktör eylem doku hipoksisi nedeniyle iskemik yaralanmayı arttırır.
Muhtemelen kan basıncı  artış sonucu bir refleks  bradikardi oluşturur.
Anksiyete, geçici başağrısı yapabilir.