Fondaparinuks içeren İlaçlar

Fondaparinuks içeren İlaçlar

- Bölüm: İlaçlar
1473
0
@AYDIN SARIHAN
Fondaparinux

Fondaparinuks etken maddesi içeren ilaçlar

  1. Arixtra 2.5 mg/0.5 ml 10 Şırınga
  2. Arixtra 7.5 mg/0.6 ml 10 Enjektör

Jenerik ismi; Arixtra
Fondaparinuks; Trombin oluşumunu indirekt olarak inhibe eden seçici Faktör Xa inhibitörü sentetik bir polisakkarittir. Antitrombine III ‘e hızla bağlanarak Antitrombinin faktör Xa’ya karşı doğal inhibitör etkisini artırır.
Bir faktör Xa molekülü ,  1000 molekülden fazla protrombini => trombine dönüştürür.
Direkt faktör Xa inhibitörleri, faktör Xa’nın aktif bölgelerine bağlanır ve kofaktörlere (antirombin) ihtiyaç olmaksızın faktör Xa aktivitesini inhibe eder.
Faktör Xa’nın protrombinden trombin oluşturmasını önler.
Faktör Xa hem dolaşımda, hem de pıhtıya bağlı formda aktiftir.

  • Direkt faktör Xa inhibitörleri hem dolaşımdaki, hem de pıhtıya bağlı faktör Xa’yı inaktive eder.
  • Heparin ve fondaparinux gibi indirekt faktör Xa inhibitörleri ise antitrombin yoluyla sıvı fazdaki faktör Xa’yı inaktive edebilir.

Fondaparinuks Kullanım Şekli;
Günde bir defa subkutan enjeksiyonla uygulanır. 1 x 2.5mg SC. İlk doz IV olabilir. Subkütan uygulamayı takiben fondaparinuksun tamamı hızla absorbe olur. Sağlıklı genç bireylerde tek doz 2.5 mg  subkütan uygulamasını takiben, tepe serum konsantrasyonuna  2 saat sonra ulaşır.

Endikasyonları:

Kalça protezi cerrahisi geçiren ve günde 1 kez 2.5 mg
DVT ve PE tedavisinde günde 1 kez

  • 5 mg (<50 kg’ın altında),
  • 7.5 mg/ (= 50-100 kg )
  • 10 mg (vücut ağırlığı 100 kg’dan yüksek)

Eliminasyon:

Yarı ömrü sağlıklı genç bireylerde yaklaşık 17 saat, sağlıklı yaşlı bireylerde ise yaklaşık 21 saattir. Fondaparinuksun % 64 – 77’si değişmeden böbreklerden atılır.
Etkileşim;
Aktive protein C ,  warfarin, direkt faktör Xa inhibitörleri, dabigatran, NSAID’ler ( ibuprofen, ketorolak, naproksen), platelet inhibitörleri, ( örneğin klopidogrel, tiklopidin) veya salisilatlaronlar kanama riskini artırabilir.
Fondaparinux
 

Cevap verin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.