Fenitoin Monitörizasyonu

Fenitoin Monitörizasyonu

- Bölüm: İlaçlar
1608
Fenitoin Monitörizasyonu için yorumlar kapalı

kangroo

İntravenöz fenitoin verilen hasta monitörize edilmez 
Fenitoini intravenöz uygulayan acil servis doktorlarının en az yarısının kötü deneyimleri olmuştur. Dakikada 50 mg üstü intravenöz fenitoin hipotansiyon ve disritmi riski taşır. Aniden arrest olan hasta örneğinde olduğu gibi. Hemodinamik monitörizasyon intravenöz fenitoin uygulanan hastalarda mutlak koşuldur.