Dopeksamin

Dopeksamin

- Bölüm: İlaçlar
1868
Dopeksamin için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Dopeksamin sentetik bir katekolamindir. b2 reseptörler ve periferik dopaminerjik reseptörler üzerinden etkilerini gösterir. Ayrıca sinir uçlarında katekolaminlerin geri alımını engelleyerek dolaylı sempatomimetik etkiye de sahiptir. Pozitif inotropik ve vazodilatör etkileri nedeniyle kronik kalp yetmezliğinde ve kardiyak cerrahi sonrası gelişen yetmezlikte kullanılmaktadır.
Vazodilatör etkisinin de olması nedeni ile şok tablolarında hepatosplanknik ve renal dolaşım üzerine olumlu etkilerinin olabileceğine dair yayınlar olmakla beraber, Renton ve Snowden tarafından yapılan meta-analizde mevcut çalışmaların sonuçlarının tutarsız ve çelişkili olduğu, eldeki az sayıdaki randomize çalışmanın sonucu ile yüksek riskli cerrahi hastalarında ve kritik hastalarda hepatosplanknik ya da renal perfüzyonu koruma amaçlı kullanımının önerilemeyeceği bildirilmiştir