Konjonktivit nedir?, nasıl tedavi edilir?

Konjonktivit nedir?, nasıl tedavi edilir?

- Bölüm: Enfeksiyon Hastalıkları
2791
Konjonktivit nedir?, nasıl tedavi edilir? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Konjonktivit

Konjonktivit inflamatuar bir durumudur ve kırmızı gözün sık nedenlerinden biridir. Genellikle viral etiyolojiye sahiptir ve kendini sınırlayan iyi huylu bir durumdur. Konjonktivit nedenleri viral, bakteriyel (gonokok,klamidya) parazit ya da mantar enfeksiyonları, alerjik, toksik veya kimyasal tahriş olabilir.
Keratokonjonktivit; genellikle noktasal ülserasyonlar şeklinde, kornea tutuluma denir.

Bakteriyel Konjonktivit

bakterial konjonktivit

Bakteriyal Konjonktivit
Bakteriyel konjonktivitin belirtileri, ağrısız tek taraflı ya da ikili mukopürülan akıntıdır, sıklıkla göz kapakları birbirine yapışmaktadır. Konjonktiva kızarık ve kornea floresein boyama olmaksızın şeffaftır. Kemozis sık rastlanan bir durumdur ve preauriküler lenfadenopati gonokok enfeksiyonunu düşündürür.
En sık etkenler; stafilokok ve streptokok türleridir. Korneal abrazyon, ülser veya herpetik dendrit tanısını ayrımını yapmak için korneanın floresein ile boyanması gerekmektedir.
bakteriyal konjonktivit
Bakteriyal Konjonktivit
Şiddetli olgularda, akıntının kültürü alınmalıdır.
Bakteriyel konjonktivit tedavisi
5 ila 7 gün boyunca günde dört kez topikal oküler antibiyotik verilir. Tedavide 2 aylıktan büyük hastalar için geniş
spektrumlu bir ajan kullanmak güvenlidir. Trimetoprim ve polimiksin B, çok etkili ve sülfa ve neomisin preparatlarına göre daha az allerjiktir.
Yumuşak kontakt lens kullananlar, Pseudomonas\ iyileştirmek için florokinolon (Cipro, Okasin) veya aminoglikozid (Tobrex) ile tedavi edilmelidir. Gentamisin yüksek oranda oküler irritasyon yapması nedeniyle nadiren kullanılır.
Yenidoğanlarda ise  Gonogokok konjonktivit ve klamidyal konjonktiviti görülür.
 

Viral Konjonktivit

Viral konjonktivitin en sık nedeni adenovirüslerdir, aşırı rahatsızlık oluştursanda genellikle semptomatik tedavi ile kendi kendine düzelir. Kızamık, grip ve kabakulak gibi çeşitli sistemik viral hastalıklar da konjonktivit nedeni olabilir. Önce bir göz, birkaç gün içinde diğer göz tutulur. Akıntı sulu, konjonktiva hiperemik, ödemli (kemozis) kırmızı göz olur, keratit ağır olmadıkça çoğunlukla ağrısızdır.

 viral konjonktivit
viral konjonktivit
viral konjonktivit
viral konjonktivit
Muayenede;Tek taraflı veya bilateral konjonktival kızarıklık, nadiren kemozis ve küçük subkonjonktival kanamalar, ve preauriküler lenfadenopati tespit edilebilir.  inferior palpepra üzerinde foliküler (küçük düzenli şeffaf tümsekler) görülebilir. Kornea normal, boyamada nadiren punktat tutulum olabilir. Herpetik dendrit tutlumu atlamamak için Flourecein boyama gereklidir

Viral Konjonktivit tedavisi;

  • Soğuk kompres günde 4 kez,
  • Oküler dekonjestan (Alergoftal 4×1)
  • Suni gözya Suni gözyaşı, 5-6×1-2
  • Bakteriyel şüphesi varsa antibiyotik eklenebilir.

Viral konjonktivitin İyileşmesi 1-3 haftayı bulabilir, Çok bulaşıcı,el yıkama,muayenede eldiven kullanmak gerekir. Viral veya bakteriyal konjiktiviti ayrımı tam yapılamadığında antibiotikli göz damlası eklenebilir.

Epidemik Keratokonjonktivit

Epidemik keratokonjonktivit, son derece bulaşıcı ve salgın hastalıklar meydana getirebilir.

epidemik keratokonjonktivit
Epidemik keratokonjonktivit
Genellikle öksürük, yüksek ateş, kırıklık, kas ağrısı, bulantı ve kusma gibi yakınmalarla başlar. Hastada belirgin bir göz kızarıklığı, fotofobi, yabancı cisim hissi ve epifora (aşırı göz yaşarması) olur. Fizik muayenede ipsilateral preauriküler lenfadenopati, şişlik, göz kapağında eritem, kemozis, konjonktivada belirgin kızarıklık, inferior palpebral konjonktivada papiller ortaya çıkar, seyrek olmayarak, küçük ya da diffüz subkonjonktival kanamalar da görülebilir Biyomikroskopla muayenede korneal ülserasyon göstermeyen diffüz ve yüzeyel keratit görülür. Belirtiler 2 ila 3 hafta boyunca devam edebilir, tedavi suni gözyaşları, soğuk kompresler ve fotofobi şiddetli ise sikloplejik ajanlar da dâhil olmak üzere destekleyici tedavi şeklindedir.
Virüs. 5 hafta boyunca canlı kalabilir ve standart alkol bazlı dezenfektanlara karşı dayanıklıdır, bu nedenle cansız nesneler tarafmdan yayılabilir ve son derece bulaşıcıdır. Şüpheli salgınlarda her muayeneden sonra agresif el yıkama, çift eldiven, muayene masası ve oftalmoskopinin temizlenmesi gerekir.

Alerjik Konjonktivit

keratokonjonktivit
Keratokonjonktivit
Alerjenler, sulu-seröz akıntı, kızarıklık ve kaşıntıya neden olabilir. Fiziksel muayene bulguları eritematöz şişmiş göz kapakları ile inferior konjonktival fornikste şiş görünümlü papillalaların  olduğu kızarık ve ödemli konjonktiva görülür.

Allerjik konjonktivit tedavisi

Semptom şiddetine göre,

  • Hafif belirtiler sadece suni gözyaşları ile tedavi edilebilir.
  • Orta derecede belirtiler varsa topikal antihistaminik/dekonjestan damlaların tedaviye eklenmesi ve
  • Şiddetli belirtiler varsa topikal steroidlerin de kullanımı gerekli olabilir.

Genellikle, gizli herpetik enfeksiyonun her zaman bir olasılık olması nedeni ile, bir göz doktoru  görmeden oküler steroid kullanımınıtavsiye edilmez. Oküler steroidler, verilirse de mutlaka göz hekimi ile konsültasyon önerilmektedir.

Allerjik konjonktivit
 

Summary
0 %
Kullanıcı Derecelendirmesi : 4.8 (3 votes)