Dirsek Kırığı

Dirsek Kırığı

- Bölüm: Ortopedik Aciller, Radyoloji
1155
Dirsek Kırığı için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Dirsek Kırığı Bulguları

Dirsek travmalarında radius başı kırılması nedeni ile dirsek lateral grafilerinde görülür. Dirsek supinasyon,pronasyon ve fleksiyon kısıtlılığı fizik muayene bulgularıdır.radius+kIRIgI

  • Yelken bulgusu (normalde beklenen humerus distal ekojenitesinin açılarak yelkene benzemesi) intra-artiküler alandaki hemorajinin ekojenite yansıması (A) oluşturması sonucu görülür.
  • Posterior yağ yastıkçığı bulgusu (B) mutlak patolojiyi gösterir.

Yağ bulgusu inflamasyon, enfeksiyon ve neoplazik patolojiler sonucu da görülebilir. Yağ yastıkçığı görüntüsü, okkült radius başı kırıklarında klinisyene yol göstericidir.