Dimerkaprol

Dimerkaprol

- Bölüm: İlaçlar
4804
1
@AYDIN SARIHAN

dimerkaprolDimerkaprol (BAL)

Ağır Metal Şelatörüdür, altın, kurşun,nikel, bizmutve arsenik gibi metalleri bağlar
metal  Zehirlenmelerinde hücrelerin piruvat oksidaz sistemindeki esansiyel -SH grupları için yarışarak etki gösterir. Arsenikle birleşmesiyle oluşan bileşik nispeten toksisitesi olmayan stabil bir maddedir. Arsenik metali hücre proteinlerinin SH gruplarına göre dimerkaprol’ün SH gruplarına daha fazal afinite (ilgi) gösterir.
Yetişkin dozu: 3 mg / kg IM  her 4 -6 saatte bir 2 gün boyunca,
daha sonra her 12 saatte bir  – 7- 10 gün boyunca verilir.
Pediatrik Doz: yetişkin olarak aynı
 
Doz Ayarı: Böbrek: tedavi sırasında akut böbrek yetmezliği gelişen hastalarda düşük dozda çok dikkatli kullanılabilir.
Karaciğer: Karaciğer yetmezliği olanlar da kontrendikedir.
Potansiyel olarak nefrotoksik ilaç olduğu için idrar alkali tutarak korunulabilir.

Yan Etkileri:

Kardiyovasküler:  Göğüs, bacaklarda, çene ve karında ağrı
Gastrointestinal: Bulantı, Kusma
Nörolojik: Baş ağrısı, parestezi, Tremor
Oftalmik: Blefarospazm, Konjonktivit
İlaç Etkileşimleri: demir, kadmiyum, selenyum ya da uranyum ile toksik kompleksler oluşturabilir.
Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz eksikliği olanlarda hemoliz yapar.
Gebelik Kategorisi: C

1 Comment

  1. Dr. Türker.

    B.A.L. alfa tanecik saçan polonium-210 ve americium-241 gibi bazı radyoaktif zehirlerin şelasyon tedavisinde de kullanılır. Şüphe halinde bile, saatler içinde IM uygulanması gerekir ama, maalesef çoğu eğitim – araştırma hastahanemizde bile bulunmamaktadır. Lutfen hastahanenizde bir kaç kutu bulunmasını sağlayın.

Yorumlara kapalı