Digibind Nedir

Digibind Nedir

- Bölüm: İlaçlar
2446
Digibind Nedir için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Digibind (Digoksin Özgü Antikor Tedavisi) 40 mg flakon (Her flakon 0.6 mg digoksin hakkında bağlar)

Endikasyonları

Aşağıdaki ile Digoksin toksisitesi:

  • Hayatı tehdit eden aritmiler.
  • Şok veya konjestif kalp yetmezliği.
  • Hiperkalemi (potasyum düzeyi> 5 mEq / L).
  • Kararlı durum düzeyleri> 10 ila 15 semptomatik hastalar için ng / ml.
  • Önlemler  Serum digoksin düzeyleri digibind tedaviden sonra yükselmeye ve sürekli tedavinin yönlendirilmesinde kullanılan olmamalıdır.


Kronik Zehirlenme
3-5 şişeleri etkili olabilir.
Akut doz aşımı
•   IV dozun yutulur digoksin miktarına göre değişir.
•   Ortalama doz 10 flakon (400 mg); kadar 20 şişe (800 mg) gerekebilir.
 
 

DİGOKSİN ÖZGÜL ANTİKORLARI
Farmasötik Şekiller

  • Digibind®, Digoxin Immune Fab (Ovine) 38 mg/vial, Glaxo Smith Kline
  • Digifab®, Digoxin Immune Fab (Ovine) 40 mg/vial, Proterics
  • Digitalis Antidot BM® Digitalis Antitoxin Ovine (Fab) 80 mg/vial, Roche Türkiye’de hiçbiri bulunmamaktadır.

Kullanıldığı Durumlar
Akut digoksin ya da diğer kardiyak glikozidlerle zehirlenmede yaşamı tehdit edici ritim, iletim bozuklukları ve hiperpotasemi tedavisi
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Koyundan elde edilen antikorlar kullanıldığı için bu ürünlere alerjisi olduğu bilinen hastalarda dikkatli olunmalıdır. Aşırı duyarlılığın belirlenmesi için seyreltilmiş ilaçla deri testi yapılabilir. İlacın bir kezden daha fazla uygulandığı durumlarda sonradan ortaya çıkan aşırı duyarlılık reaksiyonu bildirilmemiştir.
Yan Etkiler
Altta yatan kalp yetmezliğini kötüleştirebilir. Daha önceden atriyal flatter ya da fibrilasyonu olan hastalarda nabız hızını artırabilir. Hipopotasemiye ve seyrek olarak da alerjik reaksiyona neden olabilir.
Gebelikte Kullanımı
Gebede akut ve kısa süreli kullanımı güvenlidir. İlaç ve Laboratuvar Etkileşimleri
Digoksine özgül Fab fragmanları digitoksin, ovabain, zakkum glikozidleri ve kurbağa venomundaki kardelonidleri de bağlar. Kantitatif immunassay tekniklerinde kullanılan antikorlarla çapraz reaksiyon verdiğinden inaktif Fab komplekslerininin de ölçüme girmesiyle yanlış yüksek serum digoksin düzeylerinin gözlenmesine neden olabilir.
Doz ve Veriliş Yolu
Digibind® ve Digifab®’ın her bir viali 0,5 mg, Digitalis Antidot BM®’in 1 viali 1 mg digoksin bağlayacak kadar antikor içerir. Antikor dozunu hesaplamak için vücudun total digoksin yükünü bilmek gereklidir. Bu da ancak alınan miktar yaklaşık olarak bilindiği ya da ilacın dağılım sonrası kararlı durum konsantrasyonu bilindiğinde
hesaplanabilir (Kararlı durum konsantrasyonu için ölçüm ilaç alındıktan en az 12­16 saat sonra yapılmalıdır).

Alınan Miktarın Bilindiği Durumda Digoksin-Fab Doz Çizelgesi

 

Digoksin Kararlı Durum Konsantrasyonu Biliniyorsa;

Digoksin : Uygulanacak antikor vial sayısı = Serum Digoksin Kons.(ng/ml)XVücut Ağırlığı (kg) 100
Digitoksin: Uygulanacak antikor vial sayısı= Serum Digitoksin Kons.(ng/mL)XVücut Ağırlığı(kg) 100
Bu hesaplamaya göre başlangıç dozu bir düzelme sağlamıyorsa doz % 50 oranında artırılır. Hastanın aldığı miktarın bilinmediği ya da kararlı durum konsantrasyonunun saptanamadığı durumda hastanın yaşamı tehdit edici ritim bozukluğu varsa ampirik olarak akut zehirlenmelerde 20 (çocuklarda 10), kronik zehirlenmelerde 6 vial verilmesi önerilir. Hasta hemodinamik yönden stabilse, antikor ampirik olarak her seferde 1 vial olacak biçimde istenen klinik etki gerçekleşinceye dek uygulanabilir. Vialler ven içine 30 dakikada 0,22 mikronluk filtre kullanılarak verilebildiği gibi yaşamı tehdit eden ritim bozukluğu varlığında ven içine bolus olarak da uygulanabilir.