Bursit

Bursit

- Bölüm: Ortopedik Aciller
4063
Bursit için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Bursit nedir? 
Bursit bir bursa iltihabıdır. Normalde, bursa neredeyse hiç sürtünme olan bir kaygan yüzey sağlar. Bursa iltihaplandığı zaman bir sorun ortaya çıkar. Bursa da kayma yeteneklerini kaybeder, ve taşındığında daha fazla tahriş olur.
Bursit denilen durumu ortaya çıktığında, normal kaygan bursa şiş ve iltihaplı olur. Şişmiş bursa ilave toplu zaten sınırlı alanı içinde daha fazla sürtünme neden olur. Ayrıca, pürüzsüz kayma bursa cesur ve kaba olur. İltihaplı bursa hareketi ağrılı ve rahatsız edici.

BursitBursit neden olur?
Bursit genellikle tekrarlayan hareket veya uzun süreli ve aşırı basınç nedeniyle kaynaklanır. Uzun süre ya da sık sık dirseklerinizi bükün ve tekrar tekrar (örneğin, bir seferde saatlerce bir vakum kullanarak bir veli) olanlar için kendi dirsek dinlenmek hastalar da denilen, dirsek bursit gelişebilirolekranon bursit . Aynı şekilde vücudun diğer bölgelerinde, tekrarlayan kullanım veya sık basınç bir bursa ve neden iltihap tahriş edebilir.
Bursit bir başka nedeni bir travmatik yaralanma olduğunu. Böyle bir kaza veya düşme gibi travma, ardından, bir hasta bursit gelişebilir. Genellikle bir kontüzyon bursa içinde şişmesine neden olur. Bu noktaya kadar normal işlevi olan bursa, şimdi inflamasyon gelişmeye başlar ve bursit sonuçları. Bursa iltihaplı bir kez, normal hareketlerin ve faaliyetleri ağrılı olabilir.
 


 
Bursit Tanı Kriterleri

  • İnflamasyon eklemde tümünde değil bursaya lokalizedir.
  • Sıklıkla prepatellar ve dirsek bölgesinde yaygın tutulum vardır.
  • Ateş ve titreme gibi sistemik semptomlar varsa inflamasyonun nedeni olarak enfeksiyonu düşünün.

Bursit Tedavi
A. Aspirasyon
Fluktuasyon ve enfeksiyöz bulgular varsa tanı ve tedavi için olekranon ve prepatellar bursanın aspirasyonu yapılmalıdır.
B. Antimikrobiyal Tedavi
Septik bursitte neden genellikle S. Aureus’tur ve penisilinaz dirençli, beta-laktamaz dirençli antibiyotik (örn., nafsillin 150 mg/kg/gün intravenöz 4-6 dozda veya sefazolin 60mg/kg/gün intramüsküler veya intravenöz  3 dozda) verilmelidir.
C. Antiinflamatuvar İlaçlar
NSAID’ler ve istirahat çok etkilidir.
D. Kortikosteroid Enjeksiyonu
Kortikosteroidlerin lokal enjeksiyonu aseptik bursit tedavisinde yararlıdır. Enfeksiyon komplikasyonu nedeni ile enjeksiyon deneyimli hekim tarafından yapılmalıdır.
E- Cerrahi
Septik bursitler nadiren insizyon ve debridman gerektirir.