EKG’de ST T Değişikliği

EKG’de ST T Değişikliği

- Bölüm: Kardiyak Aciller
2259
EKG’de ST T Değişikliği için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

EKG’ de ST T değişikliğine Yol Açan Nedenler 

Fizyolojik EKG değişikliği Sebepleri;

 • vücut pozisyonu,
 • ısı,
 • hiperventilasyon,
 • anksiyete,
 • gıda (glikoz) ,
 • taşikardi,
 • nörojenik etkenler,
 • fiziksel zorlanma

Farmakolojik EKG değişikliği sebepleri

Dijital, antiaritmikilaçlar, ve psikotropikler(fenotiyazin,trisiklik,lityum)

Ekstrakardiyak bozukluklar Elektolit anormalikleri, serebrovasküler olaylar, şok, anemi, allerjik reaksiyonlar ,infeksiyonlar,endokrin hastalıklar,akut abdominal hastalıklar ,pulmoner emboli

Primer miyokard hastalıkları Konjestif,hipertrofik,postpartum kardiyomiyopatiler,miyokarditler

Sekonder miyokard hastalıkları Hemokromatoz,amiloidoz,neoplazi, sarkoidoz,konnektif doku hastalıkları,nöromuskuler hastalıklar İskemik kalp hastalıkları

EKG: ST yükselmesine yol açan nedenler :

 • Electrolytes
 • LBBB
 • Early Rep
 • Ventricular hypertrophy
 • Aneurysm
 • Treatment(pericardiocentesis)
 • İnjury
 • Osborne waves(hypotermia) Non occlusive vasospasm
 • Cabrera sign :V3-4 ‘de S dalgasının çıkan kolunda çentik
 • Chapman sign: V5-6 ‘da R dalgasının çıkan kolunda çentik

 

 • ST Yükselmesi > 0.5mm
  • Hasta semptomatik iken meydana gelen ST segment değişiklikleri (>0.5mm) yüksek olasılıklı olarak altta yatan bir KAH düşündürür.
 • ST Yükselmesi > 1mm
  • En az iki uyumlu derivasyonda ST Yüksekliği > 1mm olan hastaların % 90’nından fazlası STEMI dir
 • ST segment çökmesi:
  • Kararsız anjina/NSTEMI düşünülmeli.
 • Q dalgaları
 • NSTEMI hastaların %25’inde sonradan Q dalgaları gelişir.
 • KAH’nı yüksek olasılıkla düşündürürler ancak AKS tanısı koymada çok yararlı değildirler.