Astım Tanısal Tesler

Astım Tanısal Tesler

- Bölüm: Dahili Aciller
1222
Astım Tanısal Tesler için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Astım Tanısal Testler Ne kadar Değerlidir?

Akciğer Grafisi

 • Akciğer grafisinin ayaktaki hastaların değerlendirilmesinde öncelikli yeri yoktur.
 • Pnömotoraks veya pnömoni kuşkusu varsa.
 • Tedaviden sonraki 6-12 saatlik dönemde herhangi bir düzelme gözlenmeyen hastalarda akciğer filmi mutlaka çekilmelidir.

Arter Kan Gazı

 • Her astım atağında gerekli değildir.
 • Tedaviye yanıtsız hastada alınmalıdır.

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

 • Etkili olduğunu gösteren çalışmalar olmakla birlikte bunlar henüz yeterli sayıda değildir.
 • Solunum yetmezliği gelişme riski olan astım atağında erken noninvaziv mekanik ventilasyon entübasyona bir alternatif olarak denenebilir.
 • Ancak rutin kullanımı için daha geniş olgulu serilere gereksinim vardır.

Yoğun Bakım Tedavisi ve Ventilatör Desteği

 • Acil serviste tedaviye yanıtsız veya gittikçe bozulan ağır astım atakları.
 • Solunum yetmezliğine gidiş.
  • – Oksijen desteğine rağmen düzelmeyen hipoksemi
  • (PaO2< 60 mmHg) ve/veya
  • – Hiperkapni (PaCO2 > 45 mmHg)
 • Bilinç bozukluğu.
 • Siyanoz ve sessiz akciğer.
 • Uzamış nefes darlığı.
 •  Tüm bunlar nedeniyle çok bitkin düşmüş hasta.
 • Kalp veya solunum arresti.

 

            Entübasyon

• Klinik
– Kardiak arrest
– Solunum arresti veya ciddi bradipne
– Ciddi takipne (>40/dk) ve hastanın yorulması
– Mental durumda bozulma
– Sessiz akciğer

           Arter kan gazı

–pH< 7.2
– PaCO2>55-70 mmHg veya PaCO2 de 5 mmHg/st artış
– Oksijen desteğine rağmen düzelmeye hipoksemi (PaO2< 60 mmHg)
– Devam eden laktik asidoz