Asetil Salisilik Asit ( Aspirin )

Asetil Salisilik Asit ( Aspirin )

- Bölüm: İlaçlar
4099
Asetil Salisilik Asit ( Aspirin ) için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN
aspirinaspirin
aspirin

Asetil Salisilik Asit

Aspirin platelet kümelenmesinde agonist olan tromboksan A2 oluşumunu engeller. Trombosit yeni siklooksijenaz ya­pamadıkları için bu inhibisyon 8-12 günlük platelet ömrü boyunca sü­rer. Fibrinolitik tedaviye ek olarak kullanıldığında iskemik olayları ve koroner arterin yeniden tıkanmasını azaltır.
Asetil Salisilik Asit’in 100 mg, 300,500 mg tablet formları mevcuttur.
162 miligram üzerinde­ ki dozlar tromboksan A2’yi tamamen inhibe eder.  Daha az dozlar uzun süreli kullanımda olasılıkla etkiliyken akut kulla­nımda etkin değildir. Aspirin AMI ve kararsız anjinalı hastalarda vas­küler olayları azaltır. Daha önce MI ya da inme geçirmiş hastalarda vas­küler olayları %4 azaltır.
Aspirinin yan etkileri doza bağımlı olarak gastrointesitinal (Gİ) sis­temedir. Bu yan etkiler seyreltilmiş ya da tampone edilmiş antiasid solüsyonlar­la ya da H2 antagonistlerle beraber verilerek azaltılabilir.
Akut iskemi durumunda emilimi geciktiren enterik kaplı aspirinden kaçınılmalıdır.
AKS durum unda aspirin teda­visi, önemli yararları nedeniyle m inör kontrendikasyonlarda kesilmemelidir (kesin olmayan alerji, eski peptik ülser öyküsü ya da eski kana­ma öyküsü). Gerçek aspirin alerjisi ya da aktif peptik ülser varlığında klopidogrel gibi diğer antiplatelet ajanlarla değiştirilmelidir.STEMI ve NSTEMI hastalarına en kısa sürede 162-325 miligram aspirin verilir.

  • STEMI hastalarında aspirin mortaliteyi tek başına 23% azaltmakta­dır.