Ankle-Brakial İndeks

Ankle-Brakial İndeks

- Bölüm: Cerrahi Aciller
3914
Ankle-Brakial İndeks için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Ankle-Brakial İndeks: Ayak bileği /brakiyal sistolik basınç oranıdır.

  • Her iki brakiyal arter basıncı ayakbileği basıncından yüksektir.
  • ABI:~<
  • ABI=0.5-0.9 ise teksegmentte periferik obstriktif arter hastalığına işaret eder.
  • ABI <0.5 ise multiple arteryal segmentte obstrüksiyonu gösterir.

Ankle-Brakial-indeks