Acil Tıpta Güncel Bilgiler

Acil Tıpta Güncel Bilgiler

- Bölüm: Tıp Medya
1174
Acil Tıpta Güncel Bilgiler için yorumlar kapalı

3 Anahtar
ACLS: CPR sırasındaki defibrilasyon nedenli kompresyon duraklaması minimal olmalıdır
ATLS: İki taraflı mandibula kırığı havayolu obstrüksiyonu yapabilir
Sedo-Analjezi: Geçikmiş ardışık entübasyon (DSI-RSI değil) derin hipoksik (O2 Sat<70 %) hastalarda RSI yerine kullanılmalıdır

 Yayın
Statin kullanıyorsan yanına pamuk almayı unutma
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alfon%20J%2C%20Royo%20T%2C%20Garcia-Moll%20X%2Cet%20al.%20Platelet%20deposition%20on%20eroded%20vessel%20walls%20at%20a%20

Dış değil iç organ yağın belirler stent sayını
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22999248

Kafa travmasını en iyi muayene yolu okutmaktır. .http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Visual%20Dysfunctions%20and%20Symptoms%20During%20the%20Subacute%20Stage%20of%20Blast-Induced%20Mild%20Traumatic%20Brain%20Injury