T dalgası Nedir?

T dalgası Nedir?

- Bölüm: Kardiyak Aciller
7134
T dalgası Nedir? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

T dalgası Morfolojisi

T dalagası normalda ventrikül repolarizasyonu gösterir aslen negatif bir dalga olmasına rağmen repolarizasyon nedeniyle yönü değiştiği için pozitif bir dalga oluşturur. T dalgası 2 büyük kareden büyük olmadıkça anormal sayılmaz . 

T dalgasının genel özellikleri

 •  Genelde sol derivasyonlarda I,II, V3-6 da pozitif T dalgası beklenirken aVR de negatiftir. V1, III, aVL ve aVF de değişken olabilir.
 •  T negatifliği / T sivriliği (hiperakut T dalgası)/ Bifazik T dalgası takip edilmelidir. T negatifliği yaşlılarda dikkate alınmalı. T negatif olmasada izoelektrik hatta yakın ise ve göğüs ağrısı varsa MI’yı akla gelmeli.
 •  T sivriliği: Erişkinlerde 10 kk = 2 Büyük Kare ve üstü T sivriliği patolojiktir. Anjina sonrası ilk 30 dk da başvuran hastada ki T sivriliği değerlidir.
 •  İskeminin ilk bulgularından birisi de ST segment düzleşmesi ve T dalgası sivriliğidir.
 •  T sivriliği ile gelen, genç olmayan-ince uzun vücut yapısı olmayan, hiperkalemisi olmayan, kardiyak hastalık şüphesi olan her hastada mutlaka seri EKG ve Tr-I takibi yapılmalıdır.
 •  İskemi sırasında negatif olan T dalgaları iskemi düzelince pozitifleşir. İskemik T dalgası değişikliklerine sıklıkla ST segment değişiklikleri de eşlik eder.

T dalgası negatifliği nedenleri:

 •  İskemi: Hipertansiyon ve sol ventrikül hipertrofisi olan hastalarda lateralda (V5-V6)
 •  Hiperventilasyon
 •  İyi eğitimli sporcularda (atlet kalbi) (V1-V2-V3)
 •  Kardiyomiyopatilerde
 •  Taşikardi atağı sonrasında
 •  Kalp pili ile uyarılma sonrasında oluşur.

T dalgası Değişiklikleri

t-dalgasi-degisikligi

Hiperakut T dalgası

Koroner damarlarda meydana gelen tıkanmadan sonra EKG’de ST segmentinin yükselmesi beklenir. Bununla birlikte, EKG’deki en erken bulgu ise T dalgasındaki şekli ve boyutuna görülen değişikliktir. T dalgası genliği artar ve sivrilir ki  bu görünüme hiperakut T dalgası denir. Hiperakut T dalgası ST eleve AKS lerin ilk 30 dakikası içinde görülür bu yüzden her zaman saptanamaz.

De Winter T dalgası

Hiperakut T dalgalarının ilginç bir varyantıdır. J noktasında depresyon ile eşleşmiş hiperakut T dalgası görünümündedir. Bu, izoelektrik hattın altından başlayan bir T dalgası görünümüdür. Çoğu uzmanlar tarafından De winter T dalgasının görülmesi LAD’de erken tıkanıklığı gösterdiği için bu tür hastalarda erken koroner anjiografi yapılmasını tavsiye etmektedirler.

 

T Dalga Alternansı:

 • RR aralığında belirgin degişiklik yokken aynı derivasyonda T dalgasının amplitüd veya polaritesinde (pozitif iken negatif T dalgasına dönüsmesi) değişiklik olmasına T dalga alternansı denir.
 • T dalga alternansının kabul edilebilmesi için aynı derivasyonda en az 2 farklı T dalga    konfigürasyonunun görülmesi gereklidir.