Propofol

Propofol

- Bölüm: İlaçlar
5521
Propofol için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN
ilaç

Propofol için önemli bilgiler:

 • Diprivan 10 mg/ml, 20 ml’lik ampul formu vardır.
 • yükleme dozu: 0.5-1.5 mg / k (g 60-100 mg veya 6-10 ml)
 • idame: 1 mg/kg/saat
 • 15-45 saniyede de etki başlar, 5-10’ sürer.
 • Derin sedasyon, hipnosis ve amnezi yapar. Analjezi yapmazpropofol
 • Doz bağımlı hipotansiyon yapar, özellikle düşük EF li hastalarda dikkat.
 • Faringeal ve laringeal kas tonusu ve refleksleri diğer tüm indüksiyon ajanlarından daha fazla baskılar.
 • Karaciğer ve böbrek yetmezlikten etkilenmez.
 • Antikonvülzan: Paralizan uygulanmasından kaçınılması gereken durumlarda (?) propofol özellikle seçilmeli
 • Opioidlerle sinerjistik etkili
 • Serebral iskemi riski olan hastalarda iyi bir tercihtir

Yan etkileri

 • Kardiyovasküler ve respiratuar depresyon
 • Doz ilişkili apne ve solunum baskılanması
 • Geçici ve sıvı tedavisine yanıt veren hipotansiyon
 • Enjeksiyon bölgesinde ağrı turnike uygulaması sonrası 0.5 mg/kg dozunda %2’lik lidokainin i.v. verilmesi ve turnikenin 30-120 saniye tutulduktan sonra propofol enjeksiyonunun yapılması
 • Pediatrik hastalarda: laktik asidoz
 • Soya ve yumurta allerjisi !!!
 • İCP düşer,İntraoküler basınç düşer

 Ketofol

•Ketamin/Propofol
–1:1 oranında karıştırılmış, ketamin 10 mg/ml, propofol 10 mg/ml
•Bir acil servis çalışması
–Ortopedik prosedürlere ihtiyaç duyan 140 hastada ketofol ortalama 0.75 mg/kg dozunda yapıldığında %96.5 hastada ek sedatife ihtiyaç duyulmamış, üç (%2,6) hastada geçici hipoksi oluşmuş, bir (%0,9) hastada maske solunumuna ihtiyaç duyulmuş. Hiçbir hastada hipotansiyon, kusma gelişmemiş ve endotrekeal entübasyon ihtiyacı olmamış (Willman EV, Andolfatto G. A prospective evaluation of “ketofol“ (ketamine/propofol combination) for procedural sedation and analgesia in the emergency department. Ann Emerg Med 2007;49:23-30)