Pelvik travma Radyolojisi

Pelvik travma Radyolojisi

- Bölüm: Radyoloji
2859
Pelvik travma Radyolojisi için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Pelvik travma: Radyoloji

 1. AP grafiler kırıkların çoğunu gösterir.
 2. Inlet görüntü: içe doğru kırık deplasmanını gösterir
 3. Outlet görüntü: Sakral foramenin gerçek AP görüntüsünü verir
 4. Tangential görüntü: Sakrum kırığı ve sakroiliak separasyonları gösterir.
 5. Judet görüntüsü: (her iki taraftan 45 derecelik oblik); Asetabuler kırıkları göstermeye yardımcı olur
 6. BT: Posterior ark ve asetabüler kırık için doğruluğu yüksektir

Radyolojik İnstabilite Kriterleri

 • Posterior SI komplekste ayrışma > 1cm
 • Simfiz pubiste ayrışma > 2.5 cm
 • L5 transvers çıkıntı kopma kırığı
 • Sakrospinöz ligamanın yapışma yerlerinde kopma kırığı
 • Bilateral posterior ayrışma

Radyolojik değerlendirme 
Yetişkinde ringde tek kırık nadir- ikinciyi ara
Herhangi bir yerde >0.5 cm açılma- ring instabilitesi (Cryer’s criterion)
SI genişlik >4 mm
Simfiz açıklığı >5-8 mm (çocukta 10)
Simfizeal offset >2 mm
STRADDLE KIRIĞI

 1. Her iki Pubik raminin çift taraflı kırığı ya da bir tarafta çift rami kırığı + simphisis separasyonudur.
 2. 1/3 ünde alt genitoüriner trakt hasarı vardır.
 3.  1/3 ünde abdominal organ yaralanması vardır.

MALGAİGNE KIRIĞI

 1. Anterior ve posterior pelvik ring kırığı
 2. Anterior: Her iki pubik rami
 3. Posterior: İlium kırığı, Sakroiliak eklem separasyonu ya da sakral kırık (Vertikal

Pelvik kırıklarda klasifikasyon (STABİL)
Kırık tek kemikte:Pelvik ringde ayrılma yok
Avulsiyon fraktürü
Anterior superior iliak spin
Anterior inferior iliak spin
tuberositas İschi

Pubis veya ischium kırığı (Obturator foramen çevresinde)

 1. İlium kolunda kırık (Duverney kırığı)
 2. Sakrum kırığı
 3. Koksiks kırığı

  Pelvik halkada tek yerde ayrılma

 1. İki ipsilateral ramusun kırığı
 2. Simphisis pubise yakın kırık veya subluksasyon
 3. Sakroiliak ekleme yakın kırık veya subluksasyon

Pelvik kırıklarda klasifikasyon (UNSTABİL)

 1. Pelvik halkada çift kırık
  1. Pubiste dislokasyon ya da çifte vertikal kırık (Straddle kırığı)
  2. Pelviste dislokasyon ya da çifte vertikal kırık (Malgaigne kırığı)
  3. Ciddi multiple kırık (Sakral kırık dahil)
 2. Acetabulum kırığı
  1. nondeplase
  2. deplas