Naftalin ile Zehirlenme

Naftalin ile Zehirlenme

- Bölüm: Toksikoloji
3929
Naftalin ile Zehirlenme için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Naftalin ve Paradiklorobenzen ile Zehirlenme

Evlerde güve kovucu ve koku giderici olarak kullanılır. Buharı göz ve buruna irritandır.
Akut zehirleyici etkisi düşüktür. Ağızdan alındığında bulantı, kusma, yüksek dozda karaciğer yıkımı gözlenir.
Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği olanlarda hemoliz ve sarılık yapar.
Ağız yoluyla 5 g (çocuklarda 100 mg/kg)’dan çok alındığında sindirim sisteminden arındırma (kusturma, mide yıkaması ve aktif kömür) önerilir. Konvülsiyon varsa tedavi edilir.
Solunum yoluyla alınmalarda oksijen ile destekleyici tedavi uygulanır. Alınmayı izleyen 2 saat boyunca süt ve yağlı besinler verilmez.
Hemoliz gelişen olgularda kan transfüzyonu, idrarın alkalileştirilmesi ve kortikosteroidler yararlı olabilir.