Mülteci Hastalıkları

Mülteci Hastalıkları

- Bölüm: Enfeksiyon Hastalıkları
2158
Mülteci Hastalıkları için yorumlar kapalı

Mülteci

‘Saptırılmış vasiyetler’

Milan Kundera

Yolcu

Hastalık ve insan ayrılmaz. Birbirine ihtiyaç duyar. Savaşın insanları hastalıkları ile gelir, eski yeni karışır, ortaya adlandırılamayan çıkar. Ülke sağlık politikaları bilindik risklere göğüs gererken kontrol edilemezler ile nasıl başa çıkar. Önemli olan hazır olmak dedi Shakespeare.

 • MERS-CoV: Corona virus yüksek mortalitesi ile karşında. Şiddetli akut solunum sorunu yaratır, aşısı yoktur, korunmak için izole olmak gerekir. Serolojik test tanı koydurur ve eklememiz gerekirse hedef etkin tedavisi bulunmaz.
 • ÜSYE, GİS, ve deri: Hepatit A, Enterovirüs, Salmonella, Şigella, E.coli, Tüberküloz, İnfluenza ve Şistozomiazis. Toplu yaşam, steriliteden uzaklık ve kamplar hastalıkların yoğunlaşmasında etkin oldu.
 • Kızamık ve diğer aşısı olan hastalıklar: Kızamık ve Polio diyebiliriz. UNICEF mülteci kampları ve çevresinde yaşayanları aşılama konusunda yol katetti, 2012 Kasım-Aralık ayı aşılama programı dahilinde 948 000 polio, 772 000 kızamık aşısı hedefini buldu. Sen yine de tam çözüm bekleme.
 • Vektör kullananlar

refugee diseases

 1. Leishmaniasis: Deri bulguları ile tanıya gidilen L. tropica 2008’de Suriye ve civarında 30 000 olgu sayısını aldı. Viseral tutulum ender ancak Türkiye sınırında bildirildi. L. infantum köpeklerden geçer.
 2. Dank ateşi: Svahili dilinden köken alır, hastalığın kötü ruhtan geldiğini bildirir. Lübnan, Suriye ve Suudi Arabistan sınırda toplandı, ateşin adı Dank oldu. Grip benzeridir, gastrointestinal semptomlar görülebilir. Destek tedavi burada da revaçta.
 3. Sıtma: Türkiye’de sıtma sorun olmaktan çıktı veya çıkmıştı, 2011’de sadece dört P. vivax olgusu bildirildi. Suriye’nin kuzeybatısı ve Irak hastalığın tekrar doğduğu alanlar. Nonspesifik ateşliler artık sıtma şüphesi içerir.
 • Zoonozlar
 1. Kuduz: Köpek kaynaklı kuduz vakalarında Suriye’nin İsrail sınırı yoğunlukta kırmızı rengi alıyor, 2005-2012 tarihlerinde Suriye’de bildirilen kuduz sayısı 16 dır.
 2. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: Türkiye’de görülür, keneler taşır, grip benzeri başlar, tüm vücutta morluklarla sonlanır. Eldeki tek tedavi destektir.
 3. Brusellozis: Veterinerleri göç ettiği için Suriye’de hastalık artık kontrol dışı. Hayvanlardan geçer, yaygın ve bağımsız semptomlara depresyon eklenir, karaciğer ve dalak büyür. Suriye’nin yeni yükselen değeridir.

Var olmak

Görünen hastalıklar en azından kolay ancak uzun inkübasyon süreleri olanlara (Leishmaniasis, Tüberküloz ve Brusellozis) ne demeli. Hastalık sınırı geçince kendiliğinden tedavi olmuyor ki. Latent latent bakan gözler bile kendi içindekinden habersiz. Epidemik süreçlere hakim olmak gerekecek kaptanlar.
Sınır
Pottie KGreenaway CHassan G, ve mülteci kampı. Caring for a newly arrived Syrian refugee family. CMAJ 2016;188:207-11.
 

Dr Çağdaş Can, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Acil Tıp, Manisa

cago electric