Kibrit ile Zehirlenme

Kibrit ile Zehirlenme

- Bölüm: Toksikoloji
3108
Kibrit ile Zehirlenme için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Kibrit  zehirli midir?

Kibritte bulunan güçlü oksidan madde olan sodyum klorata bağlı toksik etkiler görülür.
Yirmi ve daha fazla sayıdaki kibrit çöpü toksik olarak kabul edilir.
Maruz kalma sonucunda hemoliz, methemoglobinemi ve pıhtılaşma bozukluğu gelişebilir, ayrıca alerjik reaksiyonlar, hipotansiyon, siyanoz, letarji, konfüzyon, koma, karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ortayakibrit 1 çıkabilir.
Tedavi: Mide yıkanır ve aktif kömür uygulanır. Sodyum bikarbonatla idrar alkalileştirilir, kloratı etkisizleştirmek için tiyosülfat, methemoglobinemi tedavisi için metilen mavisi (% 1’lik çözeltiden 0,1-0,2 mL/kg ven içine birkaç dakika içinde yavaş infüzyonla) verilir.