Ketamin

Ketamin

- Bölüm: İlaçlar
2449
Ketamin için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Ketamine

 50mg/ml flakon

Doz: 1-2 mg/kg IV verilir. bir dakikada etki başlar à5′ sürer

 • Opioid olmayan analjeziktir. Disosiatif anestezik: sedasyon, hipnotik etki, disosiyasyon, analjezi ve amnezi.
 • Analjezik etkisi morfinin 2 katıdır.
 • Midazolam ile aynı seviyede amnestik etki yapar.
 • Trans benzeri bir duruma girer, nistagmus ve donuk ya da dik bir bakış ortaya çıkar Görsel, işitsel, propriyoseptif halusinasyonlar
 • Hava yolu reflekslerini baskılamaz
 • İCP ve İOP artar(laringospazm riski yüksektir
 • Hipotansiyon yapmaz, Bronkodilatör
 • Dikkat: KAH, HT
 • Sempatoadrenal hiperaktivasyona yol açar ve tüm diğer genel anesteziklerin tam tersine kan basıncını ve kardiyak output’u artırır (şoklu hastalarda önemli bir avantajdır)
 • Solunumu deprese etmez
 • Dış salgıları artırdığı için, bir antikolinerjik ile birlikte kullanılması gerekir(atropin)

Son çalışmalarda bilinenin aksine ketaminin kafa içi basıncını arttırmadığı tam tersi serebroprotektif etkisi olduğu kanıtlanmış.o yüzden özellikle kafa tarvmalı ve hipotansif hastalarda ketemin artık ilk tercih olarak öneriliyor