Kalsiyum

Kalsiyum

- Bölüm: İlaçlar
6794
1
@AYDIN SARIHAN
Endike olduğu durumlar

  • Hiperkalemi: bilinen veya şüphelenilen hiperkalemi (örneğin, böbrek yetmezliği).
  • Hipokalsemi (örneğin, multipl kan transfüzyonları sonra).
  • Ca kanal blokerleri intoksikasyonu: kalsiyum kanal blokeri aşırı doz veya p-adrenerjik bloker aşırı dozda toksik etkilere (hipotansiyon ve aritmi) için bir panzehir olarak.

Doz: Erişkinlerde 1 ampul (4 mg/kg yavaş puşe) her 10 dk da tekrarlanabilir
Dikkat!!!

– NaHCO3 ile karşılaştığında yapısal değişikliğe uğrar ve çözülmez.
– Damar dışına kaçması durumunda periferik venlerde sklerozis ve dokularda ciddi kimyasal yanıklara neden olabilir (Güvenli bir damar yolundan verilmelidir.)

  • Kardiyak arrest rutin olarak kullanmayın.
  • odyum bikarbonat ile karıştırmayınız.

Etken Madde(ler):

Kalsiyum Klorür:

100 mg / ml 10 mL şişesine (toplam = 1 : g bir % 10 çözelti)
%10luk 10 ml kalsiyumklorit 272mg kalsiyum içerir.
Erişkin dozu. 2-4mgkg iv olarak 10 dk’dan uzun sürede gidecek şekilde ayarlanır, serum Ca seviyesi 89 mgdL olana kadar 0.5-2mgkgsaat sürekli infüzyon yapılır.
Çocuk dozu. 0.2mlkg iv uygulanır
Kalsiyum glukonat: 
100-300mg ca iv 100ml suda dilüe edilerek 10 dk’dan fazla sürede verilir.
Başlangıç infüzyon hızı saatte kg başına 0.3-2mg ca infüzyonu şeklinde olmalıdır.
Çocuk dozu: yaklaşık %10luk ca glukonat kg başına 20 mg olacak şekilde iv verilir.

1 Comment

  1. 4.5

Yorumlara kapalı