İmplante Kardiyoverter – Defibrilatör İle Defibrilasyon

İmplante Kardiyoverter – Defibrilatör İle Defibrilasyon

- Bölüm: Kardiyak Aciller
1528
İmplante Kardiyoverter – Defibrilatör İle Defibrilasyon için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

İmplante Kardiyoverter-Defibrilatör İle Defibrilasyon
İmplante pacemaker ve defibrilator olan hastalarda, anterior-posterior ve anterior-lateral yerleşimler genellikle uygundur.
İmplante kardiyoverterdefibrilatoru veya pacemakeri olan hastalarda, ped veya pedalların yerleştirilmesi defibrilasyonu geciktirmemelidir.
Ped yada pedalları direkt implante cihazın üzerine yerleştirmekten kaçınmak uygun olabilir. Pedler cihazlara çok yakın yerleştirildikleri zaman defibrilasyon sonrası pacemaker veya implante kardiyoverter-defibrilatorler için bozulma potansiyeli mevcuttur.
Bir kardiyoversiyon çalışması, cihazlardan en az 8 cm uzak olarak yerleştirilen pedlerin cihazın ‘pacing, sensing ve capturing’ işlevlerinde herhangi bir zarara neden olmadığını gösterdi.
Unipolar olan pacemaker spikeları AED yazılımını şaşırtabilir ve VF’nin tanınmasını engelleyebilir (ve dolayısıyla şok uygulamasını). Kurtarıcılar için anahtar mesaj şudur ki; ped veya pedalların yerleşi
defibrilatorelidir.